Szoftverfolyamat-javítás

Szoftverfolyamat-javítási  kezdeményezés Magyarországon 
Hozzájárulásunk a szoftverfolyamat-javításhoz 
Eddigi eredmények
Szoftvertermékek és folyamatok minősége
Pályázati lehetőségek 
Tanácsadói pályázat 
A tanácsadási folyamat 
A PIE folyamat 
További feltételek 
A javítási projektek pénzügyi támogatása 
A pályázás módja 


Szoftverfolyamat-javítási kezdeményezés Magyarországon

A versenyképes szoftveripar Magyarország adottságai miatt a gazdasági növekedés sarokköve lehet. A versenyképesség folyamatos fenntartásának nemzetközileg elismert módja a szoftverfolyamat-javítása.

Kezdeményezésünk célja a szoftverfolyamat-javítás területén Nyugat-Európában szerzett tapasztalatok és tudás elérésének biztosítása kis- és középvállalkozások számára.

A szoftverfolyamat-javítási kezdeményezés a következő projektekhez és intézményekhez kapcsolódik:

HOZZÁJÁRULÁSUNK A
SZOFTVERFOLYAMAT JAVÍTÁSÁHOZ

1. A SZOFTVERFOLYAMAT-JAVÍTÁS JELENTŐSÉGÉNEK TUDATOSÍTÁSA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK DÖNTÉSHOZÓI KÖRÉBEN.

2. A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VEZETŐINEK ÉS MUNKATÁRSAINAK KÉPZÉSE A GYAKORLATI SZOFTVERFOLYAMAT-JAVÍTÁS TERÜLETÉN.

3. A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZOFTVERFOLYAMAT-JAVÍTÁSI TERVEINEK TÁMOGATÁSA MENTOROK KIKÜLDÉSÉVEL, VALAMINT A RÖVIDTÁVÚ FOLYAMATJAVÍTÁSI KÍSÉRLETEK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁVAL.

4. A RÉSZTVEVŐ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TAPASZTALATCSERÉJÉNEK MEGSZERVEZÉSE.

EDDIGI EREDMÉNYEK

Szoftvertermékek és folyamatok minősége
- a téma rövid áttekintése

Dr. Biró Miklós és Dr. Remzső Tibor

A versenyképes szoftveripar Magyarország adottságai miatt a gazdasági növekedés sarokköve lehet. A versenyképesség folyamatos fenntartása csak a szoftverminőség javításával lehetséges, amelynek nemzetközileg elismert módja a szoftverfolyamat javítása.

A szoftverminőségügyi tanácsadó cégek egyik célkitűzése az, hogy szabványos eljárással elégítsék ki a szoftverminősítés iránti igényeket. Ennek megvalósításához ad támpontot az ISO/IEC I4598 szoftverterméA szoftverminőségügyi tanácsadó cégek egyik célkitűzése az, hogy szabványos eljárással elégítsék ki a szoftverminősítés iránti igényeket. Ennek megvalósításához ad támpontot az ISO/IEC I4598 szoftvertermék kiértékelésére szolgáló nemzetközi szabványtervezet (ISO - Nemzetközi Szabványosítási Szervezet, IEC - Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság). Az értékelési eljárások egyaránt alkalmazhatók fejlesztés alatt álló és kész termékekre is. A független minősítés támogatja a fejlesztőket a termékfejlesztési stratégiával kapcsolatos döntésükben, a termék jobbá tételére irányuló munkájukban, míg a felhasználók számára bizalmat teremt az adott termék iránt.

Az értékelés a következő hat minőségi szempont szerint történik: funkcionalitás, megbízhatóság, használhatóság, hatékonyság, karbantarthatóság, hordozhatóság.

A minőségi mozgalom jelmondata, hogy az előállítási folyamat érettsége alapvetően meghatározza a termék minőségét. Egy szoftverminőségügyi tanácsadó cég ezért a szoftvertermék minősítésen felül szakértői támogatást, tanácsadást, és felmérési szolgáltatást kell, hogy nyújtson szoftverfejlesztési folyamatok minőségbíztosításához is. E területen Európa piacvezető intézménye a BOOTSTRAP Intézet (BOOTSTRAP Institute European Economic Interest Group), amely európai non-profit szervezet, és célja az ESPRIT projekt keretében kifejlesztett BOOTSTRAP módszertan folyamatos továbbfejlesztése. A BOOTSTRAP módszertan a szoftverfejlesztési folyamat minőségének felmérésére és javítására szolgál, és többek között az amerikai Carnegie Mellon Egyetem Software Engineering Intézetében (Software Engineering Institute, SEI) kidolgozott ötfokozatú érettségi modellre, valamint az ISO, ESA, DoD, IEEE, NATO szoftverminőségi szabványokra épül.

A BOOTSTRAP Intézet képviselője Magyarországon az MTA SZTAKI. Érdekesség, hogy 1996-ban tagjai sorába fogadta magát a NATO-t.

A BOOTSTRAP felmérés az ISO 9000-3 szoftverminőségi szabvány előírásait is figyelembe veszi, így kimutatható az is, hogy az ISO 9001 tanúsítvány megszerzéséhez mely követelmények teljesülnek, és melyek nem. A felmérések és az azokat követő lépések eredményeképpen a szoftvergyártó egységek többek között elérhetik az ISO 9000 minősítési színvonalat, amely az Egyesült Államokban és a nyugat-európai országokban már most is alapfeltétele jelentősebb szerződések elnyerésének.

Az MTA SZTAKI Informatika, valamint Rendszer és Irányításelméleti részlegeinek minoségügyi rendszere 1997-ben kapott TÜV CERT tanúsítványt arról, hogy megfelel az ISO 9001 szabvány követelményeinek.

Az ötfokozatú érettségi modell

Pályázati lehetőségek

Az alábbi tájékoztató célja, hogy áttekintést adjon a szoftverfolyamat-javítási kezdeményezéshez kapcsolódó pályázati lehetőségekről, a részvétel előnyeiről, és a csatlakozás módjáról.

A szoftverfolyamat-javítási kezdeményezés nem csak szoftverfejlesztésre specializálódott kis- és középvállalkozások (Small to Medium Software Developer, SMSD) számára, hanem bármely más iparág kis- és középvállalkozásai számára is haszonnal járhat, amennyiben azok szoftvert fejlesztenek belső rendszereikhez vagy, más jellegű forgalmazott termékeikhez illetve szolgáltatásaikhoz.

Szervezetek és szakértők három módon csatlakozhatnak a szoftverfolyamat-javítási kezdeményezéshez.

Tanácsadóként olyan SMSD-knek kell útmutatást nyújtani, amelyek szeretnének konkrét folyamatjavítási lépéseket tenni. A tanácsadókat a szoftverfolyamat-javítási kezdeményezés díjazza. A tanácsadói pályázathoz gyakorlat, tapasztalat, és jártasság szükséges a szoftverfolyamat-javítás néhány vagy összes területén különös tekintettel a minőségre és az emberi tényezőkre.

Szervezetként kétféle pályázat benyújtására is lehetőség van.

Egyrészt a sikeres pályázók kiválaszthatnak egy megfelelő tanácsadót az elfogadott szakértők közül. A tanácsadót meghatározott időkeret erejéig igénybe lehet venni a szoftverfolyamat-javítási célkitűzések megfogalmazásának, illetve elérésének támogatásához.

Ott, ahol a célokat már azonosították, lehetőség van konkrét folyamatjavítási kísérletek (Process Improvement Experiment, PIE) megvalósítására. A sikeres pályázókat a szoftverfolyamat-javítási kezdeményezés 500.000-1.000.000 Ft-ig terjedő összeggel pénzügyileg is támogatja. A támogatás feltételeként el kell készíteni egy esettanulmányt, amely konferenciákon, szemináriumokon előadásra fog kerülni.

Azok a szerveztek, amelyek már kísérleteztek szoftverfolyamat-javítással, jelentős előnyre tettek szert a szoftverprojektek költségcsökkentésének, a rövidebb határidők teljesítésének, és a nagyobb megbízhatóság elérésének irányában.

Tanácsadói pályázat

A szoftverfolyamat-javítási kezdeményezés létrehoz egy tanácsadói testületet, amelyben jelentős gyakorlattal rendelkező, tapasztalt szakértők vesznek részt. A tanácsadói testületbe pályázat alapján lehet felvételt nyerni. A pályázati űrlapokat a többi pályázathoz hasonlóan kérésre akár nyomtatott, akár elektronikus formában elküldjük. A tanácsadói pályázatokat a kezdeményezés szervezői kiértékelik, majd szükség esetén meghívják a pályázókat egy beszélgetésre. Az elfogadott szakértők tagjai lesznek a tanácsadói testületnek.

A kezdeményezésben résztvevő tanácsadási pályázatot nyert SMSD-k a tanácsadó testületből választják ki a számukra legmegfelelőbb szakértőt a kezdeményezés szervezőinek segítségével.

A tanácsadóval közvetlenül az SMSD veszi fel a kapcsolatot egy indító megbeszélés egyeztetése céljából.

A tanácsadói szerep meghallgatást, a problémák azonosításának segítését, és lehetséges megoldások javaslatát foglalja magába. A tanácsadóktól nem várható el, hogy aktívan részt vegyenek az SMSD menedzselésében, vagy a folyamatjavítás véghezvitelében. A szükséges lépések elfogadásáról és végrehajtásáról az SMSD menedzsmentje dönt a kapott tanácsok figyelembevételével.

A tanácsadási folyamat

Tanácsadásra olyan cégek nyújthatnak be pályázatot, amelyek felismerték, hogy szoftverfoTanácsadásra olyan cégek nyújthatnak be pályázatot, amelyek felismerték, hogy szoftverfolyamataik javítása üzleti szükséglet, az előrelépéshez azonban általános tanácsra és támogatásra tartanak igényt. Egy tanácsadási projekt általában 10 különálló látogatási napot jelent a cégnél egy 6-12 hónapos időszak alatt. A résztvevők szerepének pontosítására az első látogatás alkalmával kerül sor, amelyen a kezdeményezés szervezői is résztvesznek. A cég megegyezik a tanácsadóval a találkozók időpontjában, amelyekről havi jelentést küldenek a kezdeményezés szervezőinek.

A megbízás végeztével mind a tanácsadó, mind a cég elkészít egy átfogó értékelő jelentést. A tanácsadók díjazását a szoftverfolyamat-javítási kezdeményezés biztosítja. A cégeknek azonban fedezniük kell saját költségeiket, és a kezdeményezés szervezőivel kötött szerződésben vállalniuk kell a megfelelő jelentések elkészítését és átadását. A cégek természetesen a kezdeményezésen túlmenően is köthetnek megállapodást a tanácsadókkal.

A PIE folyamat

A PIE folyamat három fázisból áll.

Indítás

Az indítási fázis a szoftverfolyamat jelenlegi helyzetének felméréséből, majd a PIE projekt tervének kidolgozásából áll. A PIE projekt legfeljebb 6 hónapos lehet, az indítási fázis időtartama legfeljebb 3 hónap.

Az indítási fázis végén a kezdeményezés szervezői a következő szempontok szerint kiértékelik a PIE projekt tervét:

A kezdeményezés szervezői a PIE projekt terv fenti szempontok szerinti elfogadása után kötnek szerződést az SMSD-vel a javítási fázisba történő továbblépésről.

Javítás

Ebben a fázisban kerül sor a terv végrehajtására. Ezt követően az SMSD elkészít egy zárójelentést, valamint egy különálló esettanulmányt, amelyet elfogadásra és felhasználásra átad a kezdeményezés szervezőinek. E fázis időtartama legfeljebb 6 hónap.

Elterjesztés

E fázisban kerül sor az esettanulmány végleges kidolgozására, lefordítására és publikálására.

Az SMSD-knek tapasztalataikat konferenciákon, szemináriumokon elő kell adniuk úgy, hogy bizalmas információkat nem kell közzétenniük.

További feltételek

A kezdeményezés szervezőinek joga van elfogadni egy SMSD-t közvetlenül a javítási fázisba, amennyiben az már kész javítási projekt tervvel rendelkezik.

A bizalmas üzleti információk védelmének érdekében a felek bizalmassági megállapodást kötnek. Mivel azonban a kezdeményezés célja a szoftverfolyamat-javítás előnyeinek minél szélesebb körű ismertetése, a támogatásban részesülő SMSD-k kötelesek tapasztalataik elterjesztésének segítésére az esetlegesen érzékeny üzleti témák elkerülése mellett.

A javítási projektek
pénzügyi támogatása

Az elfogadott javítási projektek pénzügyi támogatása legfeljebb a kezdeményezés szervezői által megítélt összeg lehet.

A támogatás 25%-a a javítási projekt indításakor előlegként kerül kifizetésre.

A pályázás módja

A pályázati űrlapokat kérésre akár nyomtatott, akár elektronikus formában elküldjük. Jelentkezésüket az alábbi címen várjuk:

Dr. Biró Miklós
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
Információsrendszerek tanszék
1053 Budapest, Veres Pálné u. 36.
Tel/Fax: +36-1-218-4665
E-mail: miklos.biro@informatika.bke.hu

A pályázatok beadási határideje: 1998. április 15.