(Regöly-)Mérei Gyula


A Szépművészeti Múzeumba átszállított egyiptomi gyűjtemény részét alkotó, zömükben Gamhudból származó koporsók a múmiákat is magukban foglalták. A koporsók felnyitása, majd a múmia maradványok kiemelése 1936-1937 folyamán történt meg. Az embertani anyag zöme 1939-ben a Néprazji Tár Embertani Gyűjteményébe került, ahol Bartucz Lajos kezdett hozzá feldolgozásukhoz. (Regöly-)Mérei Gyula majd Neméskéri János foglalkozott később a gamhudi maradványokkal.

Győry Hedvig
  •  

    VISSZA!