Home

MAGYAR VÁLASZ
az Információs Társadalom kihívásaira

Szakértői anyag

1999. december 31.

A tanulmány a Miniszterelnöki Hivatalt vezető Miniszter Dr. Stumpf István felkérésére
Zöldné Roska Marietta
az Informatikai Helyettes Államtitkár megbízásából készült.

A tanulmány kidolgozását koordinálta :

külső szakértői csoport vezetőjeként  Havass Miklós
Miniszterelnöki Hivatal részéről    Lengyel Veronika

A tanulmány kidolgozásában közreműködtek: Bakonyi Péter, Bálint Lajos, Bendzsel Miklós, Csaba László, Cser László, Detrekői Ákos, Dömölki Bálint, Gábor András, Gálik Mihály, Gordos Géza, Jávor András, Kárpáti Andrea, Komenczi Bertalan, Lengyel Veronika, Magyar Gábor, Martos Balázs, Sallai Gyula, Szabó Katalin, Szekfű András, Takács György, Tamás Pál, T.Bíró Katalin, Vető István, Vonderviszt Lajos.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik részletes írásos vagy szóbeli észrevételeikkel hozzájárultak a tanulmány megalapozottabb javaslataihoz. Egyes megjegyzéseket – a forrás külön megjelölése nélkül - a szövegbe beépítettünk.
 
 

Teljes magyar nyelvű szöveg DOC formában
Előszó
A kormány által meghirdetett "Az új évezred küszöbén" c. program jelentős hangsúlyt helyez az informatika felhasználására, a jövő század információs társadalmának kiépítése céljából. E célkitűzés egyben az ország hosszabbtávú jövőjének stratégiai alapja is, mely egybeesik az Európai Unió integrációs víziójával (Bangemann jelentés). Abból a célból, hogy e folyamat előnyeit társadalom egésze számára kihasználhassuk kormányzati szerepvállalásra és a társadalom szélesebb csoportjainak mozgósítására van szükség.

A kormány teendőinek kimunkálása céljából Stumpf István, a Miniszterelnöki Hivatal minisztere, szakértőket bízott meg 1999. január elején, azzal a feladattal, hogy a kormány prioritásairól és a teendők fő irányairól előterjesztés szülessék.

A szakértők a jelen tanulmányban vázolták fel a kormány tevékenységének javasolt fő területeit ("prioritásait").

E területek köré összegyűjtötték a korábbi hasonló elemzésekből, külföldi példákból, az általuk ismert tényekből, a rendelkezésükre álló információk, és érdeklődési területeik alapján a fontosabb részterületeket, s kifejtették azokat. E kifejtések szándékosan nem argumentálnak (ez korábban már részben megtörtént), nem adnak alapos gazdasági elemzést ez a további részletes tervezés dolga lesz.

A tanulmány előző változatát probléma felvető vitaanyagként az államigazgatási-, szakmai-, vállalkozói-, társadalmi közvélemény elé tártuk.

Az észrevételek elemzésének felhasználásával fogalmazódott meg a jelen “Magyar válasz az információs társadalom kihívásaira” című koncepció.

E tanulmány elsősorban az informatika területén vállalt teendők irányait, keretét, a kormányzat elkötelezettségének területeit tartalmazza, amely alapot ad arra, hogy azt figyelembe véve jobbára a tárcák tevékenységére alapozva - hosszú távú - cél-, indikátor - eszköz, ill. forrás meghatározást is tartalmazó - stratégiai program, illetve megvalósítási ütemterv kerüljön meghatározásra, majd végrehajtásra.

E tanulmány alapot ad arra, hogy a kormányzat és a vállalkozók közötti párbeszéd mentén a vállalkozó szféra is csatlakozzon tevékenységével közös ügyünk az információs társadalom megvalósulásához.

E tanulmány módot ad arra is, hogy segítségével mutassuk be törekvéseink irányát a nemzetközi ezen belül is elsődlegesen az Európai közösségnek.
 
 
Eleje
Tartalomjegyzék