Előadások

Az EPICT tanártovábbképzés hatásvizsgálata IKT-metria használatával

Neveléstudományi Konferencia előadás absztrakt (2007. október)


Az IKT-metria bemutatása

Az IKT-metria mérőeszköz készítéséhez kapcsolódó alapkoncepciónk szerint az oktatási célú IKT-használat intézményi integrációja akkor válik irányíthatóvá, ha az intézmények vezetői és pedagógusai számára felmérhetővé válik az IKT-kompetenciákban, IKT-eszközökben, IKT-használati motivációkban és az IKT-használat pedagógiai módszereiben már meglévő „tőkéjük”. Az IKT-metria mérőeszköz – korábbi kutatások eredményeivel egybehangzóan – az IKT használat oktatási integrációjának folyamatában kulcsszereplőnek tekinti a szakmai feladatait jogszabályilag biztosított módszertani szabadsággal végző pedagógust. Az alapkoncepciónak megfelelően tehát a pedagógusok oktatási célú IKT-használatára fókuszáló empirikus adatfelvétel alapján olyan modellt dolgoztunk ki, mely öt mutató mentén felmérhetővé teszi az egyes pedagógusok IKT-használati státuszát. A modell alapján az IKT-metriában alkalmazott mérési dimenziók (mutatók):

    1. A pedagógus otthoni IKT-hozzáférése.
    2. A pedagógus iskolai IKT-hozzáférése.
    3. A pedagógus IKT-kompetenciája.
    4. A pedagógus IKT-használati aktivitása.
    5. A pedagógus IKT-használati attitűdje.

Az egyes mutatószámok (indexek) átlagszámítási és pontozási eljárásokra épülő adatredukciós módszerekkel jelenítik meg a pedagógus által kitöltött sok itemes kérdőívben szolgáltatott adatokat.
Az IKT-metria fontos jellemzője, hogy az egyes mutatók – vizsgálati dimenziók – mentén mért értékeket összefüggésükben veszi figyelembe a pedagógus egyedi IKT-használati státuszának elemzésekor. Mivel a kialakított mutatók között nem egyszerű korrelációs viszonyt találtunk, ezért az egyes pedagógusok IKT-metriájának elemezhetővé tétele érdekében típusokat alakítottunk ki. Az empirikus adatok alapján képzett mutatókon alkalmazott K-Means klaszterezési eljárással hat pedagógus típust különítettünk el, egyben ANOVA eljárással meghatároztuk az egyes mutatók hatásának erősségét a pedagógus klaszter-típusok létrejöttében.  

Az EPICT tanárképzés hatásvizsgálata IKT-metria felvételek alapján
Az EUN által irányított CALIBRATE projektben résztvevő magyar pedagógusok a dániai eredetű EPICT tanfolyami képzésen vettek részt, melynek szervezője az ELTE TTK Multimédiapedagógai és Oktatástechnológiai Központja volt. Prezentációnkban az EPICT képzésen részt vett pedagógusok egyéni IKT-metriáit mutatjuk be oly módon, hogy egymásra vetítjük az eltérő időpontokban – a képzés megkezdése előtt és a képzés lezárulta után rögzített adatokból számított mutató értékeket. Az egyedi IKT-metria felvételek elemzése során felhasználjuk a korábban kialakított pedagógus klaszter-típusokat, valódi célunk azonban annak igazolása, hogy az IKT-metria alkalmas eszköz az IKT iskolai integrációs folyamatának szabályzására.

Török Balázs,
tudományos munkatárs, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,
torokb@ella.hu


Az előadás prezentációja letölthető
(.ppsx - MS Office Power Point 2007-es fájlformátum)