XX. évfolyam · 10–12. szám · 2016. október–december

Rényi Alfréd

Dialógus a matematikáról

matematika, Rényi Alfréd, tudomány-népszerűsítés

Charles Fourier

Az északi koszorú

földtengely-ferdülés, meteorológia, sarki koszorú

Herman Ottó

Madártani elemek szépirodalmunk főbb forrásaiban

biológia, állattan, madarak

Zsoldos Endre

Szilíciumtörpék és az idegen tehén

Kulin György és a science fiction

fizika, csillagászat, science fiction, Kulin György

Fükéné Walter Mária

Pedagógiai mozaik: részekből az egész

természettudomány

Lente Gábor

Túl a varázshegyen

orvoslás, TBC

Németh László

Tudománytörténeti munkák

matematika, természettudomány, tudománytörténet

Mann Miklós

Eötvös Loránd, a kultuszminiszter

fizika, fizikus, Eötvös Loránd, tudománypolitika, oktatáspolitika

Móra Ferenc

Az ősbacilus

biológia, bacilus

Reményik Sándor

Tatrangi Dávid apja

Válogatott versek

természet, tudomány, Arkhimédész

Simonyi Miklós

A XIX. század nagy felismerése

A benzol szerkezete

kémia, benzol, Josef Loschmidt, Friedrich August Kekulé

Schultheisz Emil

A ’doctor’

orvoslás

„Az az ember, akinek az igazság kell: tudós; aki szubjektivitásának szabad játékát kívánja biztosítani: író; mit tegyen viszont az az ember, aki e két lehetőség között akar valamit?” (Robert Musil)