XIV. évfolyam · 2010 | XV. évfolyam 1–12. szám · 2011 | XVI. évfolyam · 2012
01

Iváncsics Bernát

Hullámnéző

matematika, hullámjelenség

Szlatky Mária

Ötezer év orvosi ruhái

orvoslás, higiénia, orvos, borbély, gyógyszerész, ruházat

Dr. Solymos Ede

Halból készült népi gyógyszerek

orvoslás, népi gyógyászat, menyhal, máj, epe, rákszem

Bogdán István

„Figaro itt, Figaro ott…”

A borbélymesterség

orvoslás, borbély, sebész

02

Jack London

A formák örökkévalósága

(Részlet)

természettudományok, természetfilozófia

Lengyel József

Kicsi, mérges öregúr

fizikaprofesszor

Lengyel József

A hídépítők

Elbeszélés egy alkotás előéletéről

technológia, hídtervezés, hídépítés, gróf Széchenyi István, William Tierney Clark, Adam Clark, budapesti Lánchíd

Csokonai Vitéz Mihály

Tháles

csillagászat, Milétoszi Thalész

03

03Keserü Ilona

Közelítés, Gubanc, Áramlás; Approach, Tangle, Stream

matematika, Möbius-szalag, biológia

Nádas Péter

Kémia

(Részlet)

kémia

Mikola Sándor

A történeti Kepler vonatkozással az Ember tragédiájára

Elbeszélés egy alkotás előéletéről

csillagászat, asztronómia, Johannes Kepler, Madách Imre

Oláh Anna

„A harang nehéz járása”

Bolyai Farkas tanulmánya a harangszó fizikájáról

fizika, mechanika, hangtan, Bolyai Farkas

04

04Dr. Vértes László

Németh László a geriatriáról, decubitusról

orvoslás, geriátria, dekubitusz, Németh László

Balogh Piroska

Sic itur ad astra

(Részlet)

fizika, asztronómia, tanköltemény

Hangodi Ágnes

I. Péter könyvtára

I. Péter, Nagy Péter, Oroszország, XVII. század, könyvészet, könyvtár

Thomas Hobbes

Of the System of the World · A világ rendszeréről

fizika, kozmológia, természetfilozófia, Thomas Hobbes

05

05Győrfi Zoltán

A Joyce feladvány

Szépirodalmi segédlet az ikerparadoxon magyarázatához

fizika, relativitáselmélet

In memoriam Dr. Pollák György

A közelmúlt nagy matematikatanárai

matematika, matematikus

Eddington paródia

fizika, kvantumfizika, finomszerkezeti állandó

Fizikus lányok

Két diákdal az ELTE Természettudományi Karáról

fizika, fizikus

06

06Lukácsy Sándor

Atomusok

atomtan

Beke Ödön

A botanikus Csokonai

botanika, növénytan

Bíró Ferenc

Pálóczi Horváth Ádám, Csokonai és Newton

fizika, csillagászat, asztronómia, Isaac Newton

Margócsy István

„a józan és a természeti tudományok doktora”

Verseghy Ferenc és a tanító költészet műfaja

tanköltemény

07

08

07–08Szabados László

Reneszeánsz az utókor számára

reneszánsz, matematika, fizika, csillagászat, kémia, orvoslás

Kovács László

A reneszánsz fizikája – betekintés és kitekintés

fizikatörténet, kísérleti fizika, Accademia del Cimento, Benedetti, della Porta, Simon Stevin, Niccolò Tartaglia

Nemes Csaba

Az orvoslás és a test újjászületése a reneszánsz korában

anatómia, humanisták, orvoslás, orvoslástörténet, orvosi botanika, szülészet

Barlai Katalin

Lapozgatás egy csillagászati Corvinában

Corvina, kódex, Regiomontanus, reneszánsz

Szabó Péter Gábor

A reneszánsz matematika egyik legszebb eredménye

matematika, algebra, geometria, harmadfokú egyenlet, matematikatörténet, Cardano, Luca Pacioli, Regiomontanus, Niccolò Tartaglia

Schiller Róbert

A kémia születése a kételkedés szelleméből

kémia, Robert Boyle, Gassendi, Montaigne, atomelmélet, szkepszis

Hangodi Ágnes

Leibniz tervezete a tudomány és a műveltség eljuttatására Oroszországba

kultúra, természettudományok, Oroszország, Nagy Péter, Leibniz

Somkuti Gabriella

Korszerű természettudományos irodalom Széchényi Ferenc és Teleki László könyvtárában

könyvtár, könyvtártörténet, Széchényi Ferenc, Teleki László, Országos Széchényi Könyvtár

09

09Arany János

Hatvani

természettudományok, fizika, elektromosság, Hatvani István

Probáld Ferenc

A megismerés útjai: művészet és tudomány szerepe a földrajzi tájfogalom történetében

földrajz, geográfia, tájfogalom, tájábrázolás

Lánczi Jenő

Ernst Mach: Erkenntnis und Irrtum

matematika, fizika, filozófia, Ernst Mach

Oláh Anna

Tovább fog élni a marosvásárhelyi református temetőben Bolyai Farkas pónyik almafája

Bolyai Farkas, pónyik alma

10

10Veres András

A tudomány fogalmának és szerepének változatai Karinthy prózájában

technika, természettudományok, pszichológia, pszichiátria, pszichoanalízis

Szabó Katalin

A tudományos ismeretterjesztés lehetőségei a Fővárosi Lapok tárcarovatában a XIX. század második felében

tudományos ismeretterjesztés, biológia, orvoslás

Ponori Thewrewk Aurél

Napóra a Bibliában?

Biblia, napóra

Ács Tibor

Bolyai János egészsége katonai okmányaiban

orvoslás, Bolyai János

11

11Ismeretterjesztő kaleidoszkóp

Részletek Jules Verne műveiből

matematika, fizika, technika

Palló Gábor

A tudomány és művészet találkozási pontján

Békésy György

Szállási Árpád

Tömörkény István (1866–1917)

gyógyszerész

Dr. Laczik Bálint

Egy Leonardo-vázlathoz…

Excentrikus, kör alakú evolvens fogaskerékkel kapcsolódó ellenkerék tervezése és gyártása

fogaskerék-áttétel, Leonardo da Vinci

12

12pszí, kobzos55

Matematikusok, fizikusok, kémikusok és a zene

matematikus, fizikus, kémikus, zene

Szabó Katalin

A szépíró Apáthy István

biológia, orvoslás, Apáthy István

Székely László

Mítosz és tudomány a modern kozmológiában

fizika, kozmológia, mitológia

Radnai Gyula

A „sors bona” tudója

250 éve született Pierre Simon Laplace

matematika, Pierre Simon Laplace