XV. évfolyam · 2011 | XVI. évfolyam 1–12. szám · 2012 | XVII. évfolyam · 2013
01

Tasnádi Kubacska András

Leonardo da Vinci földtani megfigyelései

geológia, földtan, földtörténet

Földvári Aladár

Jókai – a geológia népszerűsítője

geológia, földtan, földtörténet, Hantken Miksa, Zsigmondy Vilmos

Gaál István

Hol tanult Jókai geológiát?

geológia, földtan, földtörténet

A Borsszem Jankó Darwin-nekrológja

evolúció

02

Vörös Imre

Szőnyi Benjámin és a fiziko-teológia

fizika, teológia

Huff Endre Béla

Az újkori színelmélet két paradigmája

fizika, színelmélet, Newton, Goethe

Zsoldos Endre

Változócsillagok és irodalom

csillagászat, változócsillag

Iváncsics Bernát

Time Philosophy

matematika, geometria

03

Hermann Helmholtz

Goethe természettudományi munkáiról

fizika, színelmélet, biológia, növénytan, állattan

Hangai B. Artúr

Versek

Molière orvoslása

orvoslás, 17. század

Csányi Vilmos

Ironikus etológia

(Részlet)

etológia

04

Száraz György

Gyilkosok

Dráma két részben

orvoslás, szülészet, gyermekágyi láz, szepszis, Semmelweis Ignác

Zemplén Gábor

Megroppant szivárvány?

fizika, színelmélet, Isaac Newton, Johann Wolfgang Goethe

Dr. Moesz Gusztáv

Kossuth Lajos és a botanika

botanika

Bartha Lajos

Tudósportrék festője: Edvi Illés Ödön

tudósportrék

05

Marx György

Gyorsuló idő

Recenzió helyett

fizika, 20. század, József Attila

Erdély Dániel

Áthallások

kutatás, fejlesztés, társadalom

Elegáns anekdoták fizikából

fizika, fizikusok

Győrfi Zoltán

Az egyenes vonal természetéről

Saccheri és az elpaccolt Mennyország

matematika, geometria, nemeuklideszi geometria, Girolamo Saccheri

06

Pukánszkyné Kádár Jolán

Csokonai Doctorandusa

orvoslás

Honoré de Balzac

A szamárbőr

Részletek a regényből

matematika, mechanika, geológia, kémia, orvoslás

Palló Gábor

Az ébrenjáró: Arthur Koestler

fizika, csillagászat, asztronómia, tudománytörténet

Vekerdi László

Tudománypolitika a reformkori akadémián

Magyar Tudós Társaság, Magyar Tudományos Akadémia, reformkor, tudománypolitika

07

08

Toró Tibor

A Tragédia eszmerendszerének tudományelméleti vonatkozásairól

tudományfelfogás, Madách Imre

Keresztury Dezső

Adalék Jókai forrásaihoz

földtörténet, geológia, őslénytan, paleontológia

Czeizel Endre

Juhász Gyula kórtörténete a családfaelemzés alapján

orvoslás, pszichiátria, depresszió, bipoláris zavar

Najmányi László

A végtelenig és tovább

A matematika a kortárs művészetben

matematika, kortárs művészet

Farkas Gábor Farkas

Hamlet csillaga

fizika, csillagászat, William Shakespeare

Dr. Láng István

Piszkos Fred és Társai az Akadémián

meteorológia, Rejtő Jenő

David Bressan

Karikatúrák a földtani tudományok történetéből

földtan, geológia

Rádóczy Gyula

Régi gyógyszerészi mértékegységek és kialakulásuk története

orvoslás, gyógyszerészet, mértéktörténet

09

Paár Tamás

Borges és a matematika szépségei

matematika, halmazelmélet, Georg Cantor

Voigt Vilmos

Két szemiotikai gép a 18. századi Magyarországon

szemiotika, 18. század, Kempelen Farkas

Bencze Mihály

Matematika és irodalom

matematika

Békés Vera

A „konstruktív pesszimizmus” forrásvidéke

A magyar tudományos műhelyek „utolsó polihisztorai”…

tudománytörténet

10

Szilágyi Márta

Féreg

biológia, féreg

Szabó György

A salernói orvosi iskola tanácsai

orvoslás, Salerno, tanköltemény

Szoboszlai Kiss Katalin

Arthur Koestler Platón-értelmezéséről

filozófia, fizika, kozmológia

Studiolum

Humanum est

matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai János, Branislav Petronijević

11

Palágyi Menyhért

A természettudomány dicsősége és romlása

Madách Imre, tudós, természettudomány

Frey Sándor

Amikor kvazárok ihletik meg a művészt…

fizika, csillagászat, kvazárok, Andrés Ramírez Gaviria

Toró Tibor

József Attila transznegatívum-elmélete és az anyag–antianyag-szimmetria(sértés)

fizika, részecskefizika, töltésszimmetria, József Attila

Dienes Pál

Jel, szimbólum, kifejezés

matematika, szemiotika

12

Jeff Miller

Matematikusok postai bélyegeken

matematika, matematikus

Patikai poézis

gyógyszerész, gyógyszertár

Válogatás a ’pi-blog’-ból

matematika, pi

Versek Fibonacci-számokból

matematika, Fibonacci, Fibonacci-számok, fib