XVI. évfolyam · 2012 | XVII. évfolyam 1–12. szám · 2013 | XVIII. évfolyam · 2014
01

Schiller Róbert

Egy kultúra között

Egy koponyánk vagyon

humán kultúra, reál kultúra, két kultúra, Polányi Mihály

Elfrieda Hiebert

Helmholtz zenei akusztikájának hatása a zongora pedálkezelésére és billentési technikáira

fizika, akusztika, zongora

SzemTanú

Mutatvány a kötetből

kultúra

Vitányi Iván

Felesleges párhuzamok?

kultúra, művészet, kutatás, fejlesztés

02

Bujdosó Dezső

Műveltség vagy képzettség?

ógörög, kultúra, műveltség

Studiolum

Szonett születik

matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai János, Babits Mihály

Bobor Szabolcs

Bűvös hatos, avagy: mindenki ismer mindenkit?!

Karinthy Frigyes, Milgram hat lépés, networks, six degrees of separation, szociális hálózatok

Tittel Pál

A csillagász, akiről Vörösmarty Mihály verset írt

Tittel Péter Pál, Vörösmarty Mihály, csillagászat, csillagvizsgáló, Gellért-hegy

03

Böszörményi István

Klein-palackok síklapokból

matematika, topológia, Klein-palack

Böszörményi István

A vezérfonal

Avagy hogy is készültek azok az izék

matematika, térgeometria

Székely Péter

Herczeg Ferenc időgépe, a SZIRIUSZ

science-fiction, tudományos-fantasztikus

Tanulhatnak Shakespeare-től az orvosok

William Shakespeare, orvoslás, lélektan, pszichoszomatika

04

Fükéné Walter Mária

Természet-történetek

A narratívák szerepe a természettudományos megismerés folyamatában

természettudomány, tanítás, módszertan

Klinghammer István

Valójában miféle szerzet a térképész?

Amit a literátus emberek a térképkészítésről mesélnek

térképészet, térképész, kartográfus

Bolyai Farkas

Marosszéki lakodalmi szertartások

néprajz, népszokások, lakodalom, Marosszék

Simonyi Károly

Pokolbéli jelenet

Részlet a szerző Ti jobban féltek… című írásából

csillagászat, asztronómia, naprendszer, Kopernikusz, John Donne

05

Fritjof Capra

A newtoni világ-gépezet

A szerző The Turning Point című könyvének 2. fejezete

fizika, mechanika, determinizmus, világkép, Descartes, Newton

Nagy Zsófia

Jókai csillagai

A 19. század csillagászati világképe a Fekete gyémántok alapján

csillagászat, asztronómia, Univerzum, keletkezéselmélet

Gyöngyösi Mária, Kiss Anna, Fükéné Walter Mária

Kutya-kaland

kémia

Karinthy Frigyes

Feleségem szigorlatozik

orvoslás

06

Kőhegyi Gabriella

Tudomány, babona és misztikum Karinthy Frigyes prózájában

természettudomány

Karinthy Frigyes

Capillária

sci-fi

Karinthy Frigyes

Utazás Faremidóba

sci-fi

Karinthy Frigyes

Tudomány

matematika, logika, paradoxon

07

08

Andor Csaba

Madách Imre mint természetbúvár

Madách Imre, természettudomány

Tomschey Ottó

Földtudományi elemek a Tragédiában

Madách Imre, geológia, geofizika

Árpás András

A Tragédia egy gépész szemével

Madách Imre, technika, mechanika

Tarjányi Eszter

Madách Imre három orvosa

Madách Imre, orvoslás, orvos, Madva Ferenc, Kovács Sebestény Endre, Péczely Ignác

Horváth Zsuzsanna

Utópiák, falanszterek

Madách Imre, társadalom, utópia

Madách Imre

Az ember tragédiája

Madách Imre, természettudomány

Imre Madách

The tragedy of man

Imre Madách, science

Karinthy Fricike [Karinthy Frigyes]

Az Emberke Tragédiája

Madách Imrike után Istenkéről, Ádámkáról és Luci Ferkóról

Madách Imre, Karinthy Frigyes, Az ember tragédiája

09

Oláh-Gál Róbert

Kacsóh Pongrác, a fizikus

matematika, matematikus, fizika, fizikus, Kacsóh Pongrác

Alvári Csaba

Mikszáth és a telefon

technika, telefon, Mikszáth Kálmán

Boros László

Bélyegek és a fizika oktatása

fizika, fizikus, filatélia

Eötvös Loránd néhány fiatalkori verse

Eötvös Loránd, vers

10

Vörös Imre

Természetszemlélet a felvilágosodás kori magyar irodalomban

(Részletek)

fizika, csillagászat, asztronómia, természetszemlélet, felvilágosodás

Avicenna

Versek

orvoslás, orvos, Ibn Szína, Avicenna, vers

Martinás Katalin, Huller Ágoston

Ébredj, mert jön a fekete entrópia!

fizika, termodinamika, entrópia

Birtalan Győző

Avicenna Kánonja és az európai orvostudomány

orvoslás, orvos, Avicenna, ibn Szína, Kánon

11

Székely Péter

Időfelfogás a reneszánsz művészetében

fizika, csillagászat, asztronómia, természetszemlélet, felvilágosodás

Ferencz Győző versei

matematika, geometria, fraktál, fizika, idő

Miért fagyott be a pokol?

fizika, termodinamika, entrópia

Oláh Anna

Euklidész „Elemek” Első könyvének magyar fordítása a Bolyai kézirathagyatékban

matematika, geometria, Euklidész, Elemek, Bolyai Farkas

12

Erő Zoltán

Dóm és motetta

Zene és építészet viszonyáról

zene, építészet, arányelmélet, Vitruvius, Alberti, Guillaume Dufay, Le Corbusier, Iannis Xenakis, Marcos Novak, Steven Holl, Daniel Libeskind

Gráf László

Fehérjeművészet

biokémia, fehérje, fehérjedinamika, M. C. Escher, Friedensreich Hundertwasser, Straub F. Brunó

Egyed Emese

Iskoladráma? Filozófia? Bolyai Farkas drámáiról

matematikus, Bolyai Farkas

Ioannes Sambucus

Orvosképmások

orvoslás, orvos, Johannes Sambucus, Zsámboky János, epigramma