XVII. évfolyam · 2013 | XVIII. évfolyam 1–12. szám · 2014 | XIX. évfolyam · 2015
01

Kepes György

Művészet és tudomány

„A világ új képe a művészetben és a tudományban” című kötet „Művészet és tudomány” című fejezete

matematika, fizika, építészet

Kőszegi Lajos

Végjáték

matematika, kombinatorika, sakk

Szabó Lőrinc

Lóci meg a számok

matematika, szám, számolás, aritmetika

Karinthy Frigyes

A bosszús tudomány

tudós, tudomány

02

„csűrik, csavarják, védve látszatot: / centrikus és excentrikus körökkel”

Részlet Milton „Elveszett Paradicsom”-ának VIII. könyvéből

csillagászat, asztronómia, naprendszer, ptolemaioszi világkép

Raymond Queneau

Lehetséges Irodalom

J. Favard úr „Kvantitatív Nyelvészeti Szeminárium”-án 1964. január 29-én tartott előadás szövege

OU. LI. PO., matematika, mátrixalgebra

Saxon Szász János

A pont hatalma

avagy a tér és az idő pontosítása

matematika, fizika, pont, tér, idő

Székely Péter

Időfelfogás a XIX. század első felében

idő, mérés, óra, 19. század

03

Az Univerzum festője

Dárdai Zsuzsa interjúja Saxon Szász Jánossal

matematika, geometria

Bartha Lajos

„A tudós macskája”

tudós alakja, tudós ábrázolása

Büky Béla

Rejtett orvosi vonatkozások régi szavainkban

orvoslás

Daniel Defoe

A londoni pestis

(részlet)

orvoslás, járvány, pestis, London

04

Borbandi Bettina, Fükéné Walter Mária

Terpszikhoré nyomában

A fizika és a táncművészet kapcsolatáról

fizika, mechanika

Böszörményi István

Möbius szalagok síklapokból

matematika, geometria, topológia, Möbius szalag

Tóth Árpád

A fordító előszava

Gustave Flaubert Bouvard és Pécuchet című regényéhez

kémia, biológia, geológia, orvoslás

Gustave Flaubert

Bouvard és Pécuchet

(részlet)

természetrajz, csillagászat, biológia, növénytan, mezőgazdaság, geológia, ásványtan, meteorológia, őslénytan, vegytan, anatómia, orvosi fiziológia, gyógyszertan, orvoslás

05

Németh László

Apai dicsőség

matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai Farkas, Bolyai János

Németh László

A két Bolyai

matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai Farkas, Bolyai János

Kocsis István

Bolyai János estéje

Monodráma

matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai Farkas, Bolyai János

Kocsis István

A Tér

Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről, küzdelméről és szerelmeiről

matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai Farkas, Bolyai János

06

Vekerdi László

A Bolyai-sors és a tudománytörténet-írás

matematika, geometria, nemeuklideszi, Bolyai Farkas, Bolyai János

Bartha Lajos

Csillagászat a történelemtudományban

csillagászat, asztronómia

Fónagy Zoltán

Bolondok tornya, magántébolyda, közőrülde

A pszichiátria születése

elmeorvoslás, pszichiátria

Fónagy Zoltán

„Orvost csak hírből ismer”

Egészség és betegség a hagyományos társadalomban

népi orvoslás

07

08

Galántai Zoltán

Marscsatornák, idegen világok, angyalok, földönkívüliek

A földönkívüli élet kutatásának kultúrtörténete

tudománytörténet, ismeretelmélet, tudománytan, művelődéstörténet, földönkívüli élet, idegen civilizációk, Mars-kutatás, sci-fi

Szállási Árpád

Pestisjárvány – két híres regényben

orvoslás, járvány, pestis, Daniel Defoe, Albert Camus

Daniel Defoe

A londoni pestis

A ragály terjedése

orvoslás, járvány, pestis, London, 1664

Németh László

Galilei

Dráma négy felvonásban

Ruzsa Z. Imre

Jani Pannonii carmina mathematica

Egy elszigetelt mozzanat a magyar matematikatörténetben

matematika, számelmélet, Janus Pannonius, Jani Pannonii

Edgar Allan Poe

Mellonta tauta

filozófia, matematika, természettudomány

És mint költő és matematikus gondolkodott helyesen

Részlet Edgar Allan Poe Az ellopott levél című elbeszélésből

alkalmazott matematika, logika, pszichológia

Edgar Allan Poe

Az aranybogár

matematika, kriprográfia, titkosírás

09

Szállási Árpád

Puder Sándor (1899–1955), a pulmonológus orvosíró

orvoslás, szépirodalom, Puder Sándor

Vermes Miklós

Egy rózsaablak geometriájából

Pint-Cowen: Rose windows (London, 1979, Thames and Hudson Ltd.) alapján

matematika, geometria, katedrális, Chartres

Lewis Carroll

Hogyan vágott vissza a teknős Akhilleusznak?

matematika, logika, következtetés

Ruzsa Z. Imre

Melyik a legnagyobb?

Tanmese

tudománymetria

10

Nemlineáris

Matekozzunk Natalie Portmannel

matematika, Erdős Pál, Oscar-díj, Hollywood, Natalie Portman

Bognár János

Calotropis procera

A szodomai alma

biológia, növénytan, calotropis procera

Csendes László

A térképkészítés eszközei régi térképeken

geográfia, geodézia, térkép

A tudomány humora

A KöMaL Fórum bejegyzései alapján

matematika, fizika

11

Bartha Lajos

A csillagok közt bolyongó juhász

csillagászat, Mikszáth Kálmán

Bognár János

Zarathusztra fája

biológia, növénytan, Cupressus sempervirens

T. A.

Keresd a nőt!

A Buffon-féle tűprobléma

matematika, valószínűségszámítás, geometriai valószínűség

Laczik Bálint

A pörgettyű

Jules Verne, fizika, mechanika, pörgettyűmozgás

12

Kőszegi Lajos

ΑΜΦΙΩΝ

Vázlat/labirintus egy gyökérmondathoz a romantika korából:
„…Baukunst als einer erstarrten Musik…”

építészet

Surányi Dezső

Lyra Florae

A növények örök himnusza
(részletek)

növénytan, botanika

Tillmann J. A.

A szárnyak emelkedésének megszervezése

Laurie Anderson médiaművei

matematika, valószínűségszámítás, geometriai valószínűség

Pinuccio Sciola zenélő kövei

Aurelio Candido felvételei