XVIII. évfolyam · 2014 | XIX. évfolyam 1–12. szám · 2015 | XX. évfolyam · 2016
01

Bognár János

Nagy titkok kicsiny virága: a skarlát pimpernel

botanika, Anagallis arvensis, mezei tikszem, vörös pimpernel

Gesztesi Tamás

Széchenyi István közegészségügyi gondolatai

Széchenyi István, közegészségügy, 19. század

Benkő András

Bolyaiak zeneelmélete

A kötet első és második fejezete

zeneelmélet

Oláh Anna

Születésnapi meglepetés Bolyai Jánosnak

matematika, geometria, Bolyai Farkas, Bolyai János, Tentamen, Appendix

02

Bognár János

A peloria

matematika, szimmetria, botanika, peloria

Hermann von Helmholtz

Goethe természettudományi sejtelmei

fizika, optika, színelmélet, biológia, növénytan, állattan

Johann Wolfgang Goethe

Faust

Békés Vera

A kutatóegyetem prototípusa: a XVIII. századi göttingeni egyetem

felsőoktatás, egyetem, kutatás, Göttingen, 18. század

03

B. D. T.

Atomoktól a kozmoszig: Csutak Magda közelítései a nullához

matematika, nulla, zérus, fizika, atomi szerkezet

V. Molnár László

300 éve született a „krakéler” akadémikus

Mihail Vasziljevics Lomonoszov, természettudomány

Hágen András

Friedrich Engels és a környezetvédelem dialektikája

biológia, környezetvédelem

A legszebb pótszög

matematika

04

Szállási Árpád

Ungvárnémeti Tóth László (1788–1820), egy különös medikusköltő Kazinczy köréből

medikus, 19. század

Johann Wolfgang Goethe

Vonzások és választások

kémia, reakció

Schultheisz Emil

Művészet és medicina

orvoslás

A gonosz koszinusz

matematika

05

Kupás Péter

A matematikai élményekről és az esztétikumról

matematika

Oláh-Gál Róbert

Matematika és irodalom

Jákob és Lábán története

matematika, valószínűségszámítás, paradoxon, Rényi Alfréd

Plutosz meggyógyítása

Részlet Arisztophanész Plutos című vígjátékából

orvoslás, szembetegség

Szauer Ágoston

János vitéz fogyó Holdja

csillagászat, holdfázisok

06

Alexander Bernát

Kant természettudományi kutatásai

fizika, kozmogónia

Mikszáth Kálmán

Az égi mérnök

csillagászat, csillagképek

Mikszáth Kálmán

A magyar ördög

természettudomány, tudós, Hatvani István

Mikszáth Kálmán

Az ördöngős professzor

természettudomány, tudós, Hatvani István

07

08

Szállási Árpád

Orvosok a magyar irodalomban Földi Jánostól napjainkig

orvos

Móra Ferenc

Mikor a fény beteg volt…

geológia, vulkánkitörés, Krakatau, 1883

Móra Ferenc

A krák

geológia, földrengés

Móra Ferenc

Tervek a Mars bolygóval

csillagászat, Mars-kutatás, földönkívüliek

Ligeti György

Bagatellek

matematika, káoszelmélet, fraktálok

W. S. Gilbert

Az ideális ellentengernagy

Varró Dániel fordítása

harmadik kultúra

Lackfi János

A matematikus nyulai

matematika, számlálás

Tandori Dezső

MUV ∞

Csorák és az Örök Visszatérés

matematika

09

Linda Dalrymple Henderson

Marcel Duchamp’s The King and Queen Surrounded by Swift Nudes (1912) and the Invisible World of Electrons

Essay

physics, electricity

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij

Elmélkedés a szabad akaratról

Részlet a Feljegyzések az egérlyukból című regényből

matematika

Charles Dickens

Sissy útja

Részlet a Nehéz idők Kilencedik fejezetéből

matematika

Szállási Árpád

Orvos műfordítóink a XIX. század elejéig

orvos

10

Angela Vierling-Claassen

Models of Surfaces and Abstract Art in the Early 20th Century

mathematics, geometry, non-Euclidean, surfaces

Szörényi László

„Undorít már a hősköltemény”

Jókai és a jövő századok regénye

biológia, tengeri csiga

Geoffrey Chaucer

Részlet A birtokos meséjéből

csillagászat, dagály

Lósy-Schmidt Ede

Régi magyar mérnöki oklevelek

felsőoktatás, mérnökképzés, Institutum Geometricum

11

D. Zöldhelyi Zsuzsa

„A jövő század regénye” keletkezése, forrásai

Részletek

csillagászat, geológia, meteorológia, technika

Lente Gábor

Mennyire ismerte Jókai Mór a vegytant?

kémia, Jókai Mór

A jövő század regénye

Három paródia a „Borsszem Jankó” hasábjairól

természet, technika

Nyílt levelek Jókai Mórhoz

A „Borsszem Jankó” humora

csillagászat, mezőgazdaság, meteorológia

12

dr. Soós Lajos

Három híres csigagyűjtő

biológia, zoológia, malakológia, idős József főherceg, Kossuth Lajos, Jókai Mór

Lente Gábor

Mi lehetett Nessus vére?

kémia

Balgathurus Phryngialis és Cynophillus Crumplisthes

Csigabigarebegény öt kötetben

biológia, zoológia, malakológia

Fáklyásmenet a hajó-utczában.

Szentpály Jenő, műegyetem