XX. évfolyam · 2016 | XXI. évfolyam 1–12. szám · 2017 | XXII. évfolyam · 2018

01

2017. január · hídverés

Werner Heisenberg

A szép jelentősége az egzakt természettudományban

természettudományok

2017. január · hídverés

Szabó Péter Gábor

A Bolyaiak a Nemzetiben

matematika, geometria, nemeuklideszi, Bolyai János, Bolyai Farkas

2017. január · hídverés

Szállási Árpád

Orvosok és a Nyugat első évfolyamai

orvos

2017. január · megcsapottak

Hamuban sült pogácsa

Mit adhat messzi földre induló legkisebb fiának az édesanya, az Alma Mater?

matematika, fizika, tanítás

02

2017. február · hídverés

Dr. Láng István

A madárvilág Arany János költészetében

biológia, állattan, ornitológia

2017. február · hídverés

Lente Gábor

Ózon az irodalomban

Tévedések vígjátéka Shakespeare nélkül

kémia, ózon

2017. február · hídverés

Dr. Mozsonyi Sándor

Rippl-Rónai József nagy festőművészünk gyógyszerészi adatai

orvoslás, gyógyszerészet, Than Károly, Lengyel Béla

2017. február · hídverés

Szállási Árpád

Ady Endre (1877–1919) betegsége

orvoslás

03

2017. március · hídverés

Dr. Laczik Bálint

A pörgettyű históriájához

fizika, mechanika, pörgettyű, giroszkóp, navigáció

2017. március · hídverés

Bartha Lajos

Merre szállnak a „magyar Darvak”?

csillagászat, Daru csillagkép

2017. március · megcsapottak

Bárány László

Gárdonyi Géza botanikai hagyatéka

biológia, növénytan, botanika

2017. március · limes

Schultheisz Emil

Descartes: Tractatus de homine

orvoslás

04

2017. április · hídverés

Péter Rózsa

„Matematika és művészet – nem két ellentétes pólus”

matematika, tanítás

2017. április · hídverés

Schiller Róbert

Nesszosz vére

avagy mitológiai vegytan

kémia, kálium-permanganát, kénsav

2017. április · hídverés

Rényi Alfréd

Dialógus a matematika alkalmazásairól

matematika, tudománytörténet, tudományfilozófia

2017. április · limes

Gazda István

Einstein relativitáselméletének első hazai interpretátorai

tudománytörténet, fizikatörténet (20. század), Albert Einstein, relativitáselmélet, Zemplén Győző, Mikola Sándor, Palatin Gergely, Farkas Gyula, Olasz Péter, Komjáthy Aladár

05

2017. május · hídverés

Dörnyei Sándor

„Hippokrát fia”

Ungvárnémeti Tóth László útja az orvosi pálya felé

orvos

2017. május · hídverés

Kádár Zoltán

A biológiai-orvosi könyvillusztráció születése

biológia, növénytan, orvoslás, Constantinopolitanus

2017. május · hídverés

Klaudiosz Galénosz (129–199)

A valóban jó orvos filozófus is egyben

orvoslás, orvos

2017. május · limes

Solt Kornél

Amikor ellentmondás van egy regényben

logika, ellentmondás, inkonzisztencia

06

2017. június · hídverés

H. Arthur Klein

A XVI. századi technika Bruegel képein

fizika, mechanika, technika

2017. június · hídverés

Aposztolosz Doxiadisz

Petrosz bácsi és a Goldbach-sejtés

matematika, számelmélet, Goldbach-sejtés

2017. június · hídverés

Rényi Alfréd

Levelek a valószínűségről

matematika, valószínűségszámítás, Blaise Pascal

2017. június · limes

Farkas Péter

A matematika és a természettudományok oktatásának kezdetei Nagykőrösön (1725–1851)

matematika, természettudományok, oktatás, Nagykőrös

07

2017. július · hídverés

Láng István

A természet Jókai Mór szemével

biológia, állattan, ornitológia

2017. július · hídverés

Wacław Jaroniewski

A kígyó mint a gyógyszerészet és az orvoslás szimbóluma

orvoslás, gyógyszerészet, szimbólum

2017. július · humor

Költői párhuzamok

Arany és Weöres

matematika, természettudományok

2017. július · limes

Bartha Lajos

Reneszánsz csillagászati műszerek Magyarországon

fizika, csillagászat, reneszánsz, műszer, mérés

08

2017. augusztus · megcsapottak

Tandori Dezső

Egy ég-táj

Részlet

matematika, apória, Zénón

2017. augusztus · hídverés

Antal József

Világ a semmiből

A műszaki múzeumok kialakulása

technika, műszaki múzeumok, ötletek, reneszánsz, világkiállítás, reformkor, Széchenyi

2017. augusztus · humor

Schultheisz Emil

Mozart betegsége és halála

Wolfgang Amadeus Mozart, orvoslás

2017. augusztus · limes

Oláh Anna

„vigyázván a gyermeket további erősödésében”

Bolyai Farkas feljegyzései a csecsemőgondozásról, dajkaságról

orvoslás, csecsemőgondozás, dajkaság

09

2017. szeptember · hídverők

Muhel Gábor

A valóságértelmezés paradigmái a posztmodern korban

filozófia, episztemológia, világnézet, 21. század

2017. szeptember · megcsapottak

Kosztolányi Dezső

A csillagász fia

fizika, csillagászat, csillagász

2017. szeptember · megcsapottak

Józsa László

Leonardo da Vinci mozgás- és járásvizsgálatai

Leonardo da Vinci, fizika, mechanika, mozgás, biológia, biomechanika

2017. szeptember · nyomhagyók

Bartha Lajos

Herman Ottó csillagai

Herman Ottó, fizika, csillagászat, tudománytörténet, Hell Miksa, Vardø szigete, néprajz

10

2017. október · hídverők

Dr. Harkányi István

Leonardo da Vinci a légzőrendszerről

biológia, anatómia, fiziológia, légzés, Leonardo da Vinci

2017. október · mesterkurzus

Simon Katalin

Karinthy Frigyes fantasztikus útja

Az „Utazás a koponyám körül” keletkezésének körülményei

orvoslás, agyműtét, Herbert Olivecrona, Karinthy Frigyes

2017. október · megcsapottak

Karinthy Frigyes

Utazás a koponyám körül

Az „Avdelning 13” és a „Krizantém” fejezetek

orvoslás, agysebészet, Herbert Olivecrona, Karinthy Frigyes

2017. október · limes

Magyary-Kossa Gyula

Tompa Mihály és Skoda

Részlet a „Magyar orvosi emlékeinkből”

orvoslás, kardiológia, Tompa Mihály, Joseph Škoda

11

2017. november · hídverők

Göncz Zoltán

Leibniz: Dissertatio de arte combinatoria

A „Bach testamentuma” című kötet 1.4. fejezete

matematika, kombinatorika

2017. november · hídverők

Root-Bernstein

A tudományban rejlő művészet

A természettudományos nevelésnek arra kellene ösztönöznie a diákokat, hogy tárják föl saját belső, alkotó világukat

természettudomány, kutatás

2017. november · hídverők

Antal József

Interaktív tudományos-technikai ismeretterjesztés

Műszaki múzeumok és science centerek Európában

technikai ismeretterjesztés, műszaki múzeum, science museum, science center…

2017. november · limes

Oláh Anna

„Kiáradást mi okoz?”

Bolyai Farkas vízépítési jegyzete

Bolyai Farkas, fizika, hidrológia, vízépítés, folyószabályozás, árvízvédelem

12

2017. december · megcsapottak

Hágen András

Kossuth Lajos és a földtani korok

Kossuth Lajos, diluvium, alluvium, pleisztocén, geológiai időskála

2017. december · nyomhagyók

Szállási Árpád

Barcsay Jenő Művészeti anatómiája

orvoslás, művészi anatómia

2017. december · limes

Mentovich Ferencz

Látogatás Gaussnál

Naplótöredékek. IV.

matematika, nemeuklideszi geometria, Gauss, Bolyaiak, geológia, meteorológia

2017. december · humor

Gárdonyi Géza

Egy névtelen zseni története

Gárdonyi Géza, tehetség, zsenialitás