tartalom · xx. évfolyam · 7. szám · 2016. július

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Közoktatási Szakosztály · Ingyen végzett közhasznú tevékenység
John von Neumann Computer Society Education Department · Non-commercial activity