Ponticulus Hungaricus – magyar nyelvű hidacska a humaniórák és reáliák között

tartalom · xix. évfolyam · 3–8. szám · 2015. március–augusztus

Ligeti György

Bagatellek

matematika, káoszelmélet, fraktálok

Tandori Dezső

MUV ∞

Csorák és az Örök Visszatérés

matematika

Móra Ferenc

A krák

geológia, földrengés

Mikszáth Kálmán

A magyar ördög

természettudomány, tudós, Hatvani István

Oláh-Gál Róbert

Matematika és irodalom

Jákob és Lábán története

matematika, valószínűségszámítás, paradoxon, Rényi Alfréd