XXI. évfolyam · 4. szám · 2017. április

2017. április · hídverők

Péter Rózsa

„Matematika és művészet – nem két ellentétes pólus”

matematika, tanítás

2017. április · hídverők

Schiller Róbert

Nesszosz vére

avagy mitológiai vegytan

kémia, kálium-permanganát, kénsav

2017. április · hídverők

Rényi Alfréd

Dialógus a matematika alkalmazásairól

matematika, tudománytörténet, tudományfilozófia

2017. április · limes

Gazda István

Einstein relativitáselméletének első hazai interpretátorai

tudománytörténet, fizikatörténet (20. század), Albert Einstein, relativitáselmélet, Zemplén Győző, Mikola Sándor, Palatin Gergely, Farkas Gyula, Olasz Péter, Komjáthy Aladár

„Az az ember, akinek az igazság kell: tudós; aki szubjektivitásának szabad játékát kívánja biztosítani: író; mit tegyen viszont az az ember, aki e két lehetőség között akar valamit?” (Robert Musil)