XXI. évfolyam · 7, 8. szám · 2017. július, augusztus

2017. augusztus · megcsapottak

Tandori Dezső

Egy ég-táj

Részlet

matematika, apória, Zénón

2017. augusztus · hídverés

Antal József

Világ a semmiből

A műszaki múzeumok kialakulása

technika, műszaki múzeumok, ötletek, reneszánsz, világkiállítás, reformkor, Széchenyi

2017. augusztus · humor

Schultheisz Emil

Mozart betegsége és halála

Wolfgang Amadeus Mozart, orvoslás

2017. augusztus · limes

Oláh Anna

„vigyázván a gyermeket további erősödésében”

Bolyai Farkas feljegyzései a csecsemőgondozásról, dajkaságról

orvoslás, csecsemőgondozás, dajkaság

2017. július · hídverés

Láng István

A természet Jókai Mór szemével

biológia, állattan, ornitológia

2017. július · hídverés

Wacław Jaroniewski

A kígyó mint a gyógyszerészet és az orvoslás szimbóluma

orvoslás, gyógyszerészet, szimbólum

2017. július · humor

Költői párhuzamok

Arany és Weöres

matematika, természettudományok

2017. július · limes

Bartha Lajos

Reneszánsz csillagászati műszerek Magyarországon

fizika, csillagászat, reneszánsz, műszer, mérés

„Az az ember, akinek az igazság kell: tudós; aki szubjektivitásának szabad játékát kívánja biztosítani: író; mit tegyen viszont az az ember, aki e két lehetőség között akar valamit?” (Robert Musil)