Mesterkurzus
A »tudományok szele által megcsapott« humán alkotók természettudományos ismereteinek forrásai
József Attila szegedi éveiből csak a Horger Antal-féle ügy közismert, azt már kevesebben tudják, hogy pl. Ortvay Rudolf fizika előadásait is hallgatta az egyetemen. Kétségtelen, hogy a költő későbbi sorsára a fent említett affér meghatározóbb volt, de az is tagadhatatlan, hogy a fizikáról hallottak olykor megjelennek verseiben és különféle prózai írásaiban.

2016. május

Csongor Győző: Móra Ferenc és a természettudomány.

természettudomány, biológia, természetismeret, darwinizmus

2015. november

D. Zöldhelyi Zsuzsa: „A jövő század regénye” keletkezése, forrásai.

Részletek

csillagászat, geológia, meteorológia, technika

2014. április

Tóth Árpád: A fordító előszava.

Gustave Flaubert „Bouvard és Pécuchet” című regényéhez

kémia, biológia, geológia, orvoslás

2012. június–augusztus

Keresztury Dezső: Adalék Jókai forrásaihoz.

földtörténet, geológia, őslénytan, paleontológia

2012. január

Földvári Aladár: Jókai – a geológia népszerűsítője.

geológia, földtan, földtörténet, Hantken Miksa, Zsigmondy Vilmos

2009. március

Rosszalkodás a vers?.

Beszélgetés Marsall László költővel, az idei Kossuth-díj kitüntetettjével.

matematika, csoportelmélet

2008. november

Lengyel András: Az „esernyőjét elhagyó öreg tanár” és József Attila.

filozófia, természettudomány, tudományfilozófia, József Attila, Erdős Lajos, Vágó Márta

2006. június

Rab Gusztáv: A valóság és a költészet a Madame Bovaryban.

Szemelvények a „Nyugat” című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből.

Flaubert, Rab Gusztáv, Nyugat

2004. július–augusztus

Bartha Lajos: Jókai csillagászata.

175 éve született a XIX. század nagy prózaírója.

fizika, csillagászat, Nap, Hold, üstökös, csillagtérkép, csillagkép stb.

2003. április

Thomas Mann: „Zenét kell tanulnom”.

Arnold Schönberg, Theodor Adorno

2003. január

Curriculum Vitæ.

Robert és Martha Musil feljegyzéseiből.

fizika, technika

2001. november

Szávai Nándor: Savinien Cyrano – CYRANO DE BERGERAC.

A fordító utószava a „Holdbéli utazás”-hoz.

Pierre Gassendi, Giordano Bruno stb.

2001. július–augusztus

Dienesék levelei Babitshoz.

matematika

Németh László és a természettudomány.

Csak egy kultúránk van III..

biológia, botanika

Németh László: Rabelais.

A „Tizenhatodik század” című tanulmány „Rabelais” című fejezete.

enciklopédizmus

2001. május

Csokonai és a természettudományok.

Csak egy kultúránk van I..

biológia

2001. április

Esterházy Péter: „Wittgenstein, Wittgenstein, miért hagytál el engem?”.

matematika, Pogány János, Turán Pál, Hajós György, Gottlob Frege, Bertrand Russell

2000. december

Hommage à FIZIKA

Madách és a tudományok.

Csak egy kultúránk van II..

fizika, biológia, orvoslás

2000. szeptember

„Adalékok Mach tanainak megítéléséhez”.

Robert von Musil (1880–1942) – osztrák mérnök, író, esszéista.

fizika, Ernst Mach, Musil-féle színpörgettyű

2000. július–augusztus

Schiller Róbert: Az asztrológus és az űrhajó.

József Attila.

fizika

„A háromszög nevezetes vonalai”.

Szövegkollázs Németh László írásainak felhasználásával.

matematika, valószínűségszámítás, Blaise Pascal, informatika, Norbert Wiener

2000. június

Gazda István: József Attila és a relativitáselmélet.

Oknyomozó történelem.

fizika, Albert Einstein, relativitáselmélet, térelmélet, végtelen világegyetem, matematika

1999. július

A versfordítás geometriai analogonja.

Somlyó György Kossuth-díjas költő és a matematika.

matematika, Rényi Alfréd, Möbius-szalag, Paul Valéry, Kerékjártó Béla, ábrázoló geometria

1999. február

„Egyaránt szilárdan akarta megvetni lábát a humaniórák és reáliák talaján”.

Móra Ferenc.

fizika, csillagászat, botanika