A hét szabad és a hét mechanikai művészet

A középkori egyetem
Simonyi Károly
középkor, egyetem, Európa
A hét szabad művészet (Septem artes liberales)
Francesco Pesellino (1422—1457) itáliai festő · Birmingham Museum of Art, Birmingham, Alabama

A középkor mind a mai napig fennálló, élő és ható — szervezetében még mindig sok középkori vonást mutató — intézménye az egyetem, az univerzitás…

Az alábbi tárgyakat tanulták: grammatika, retorika, logika (trivium). A logika Arisztotelész Organonját jelentette Porphüriosz bevezetőjével (Isagoge) mint előtanulmánnyal. Ezután jöttek a quadrivium tárgyai: aritmetika, geometria, asztronómia, zene. Választható tárgyak is szerepeltek: ilyen volt Arisztotelész Fizikája…

A tanterv a mai nómenklatúrával kifejezve előadásokból és szemináriumi foglalkozásokból állt. Ez utóbbi a disputációt jelentette, ismét csak a mai nómenklatúrával élve, az önálló gondolkodásra való nevelést, a vitakészség kifejlesztését…

A hét szabad művészet (septem artes liberales)
Az első három nőalak (az óramutató járásával megegyező irányban haladva) a triviumot (grammatika, retorika, dialektika) személyesíti meg. Ezután a quadrivium (zene, aritmetika, geometria, asztronómia) tárgyai következnek.
Herrade de Landsberg: Hortus deliciarum
Egy fiatal férfit köszönt a hét szabad művészet
Sandro Botticelli · 1486—1490
A hét szabad művészet allegóriája
Marten de Vos · 1590
A hét szabad művészet ábrázolása a Tuebinger Hausbuch-ban
A hét szabad művészet
Dietrich Meyer (1572—1658) · rézkarc · British Múzeum, London
A hét szabad művészetet megszemélyesítő miniatúra
Convenevole da Prato: Address in verse to Robert of Anjou… Toszkána (Itália), 1335—1340 körül. 26.f · British Library
Ágoston a dolgozószobájában
Vittore Carpaccio · Velence · 1502—1504 · liturgicalstudies.org
Ágoston a hét szabad művészet jelképei között látható. Az íróasztal alatti könyvek késő tizenötödik század zenei kéziratok, annak elismeréséül, hogy Ágoston a zeneelmélet „megalapítója”.
A hét szabad művészet
Giovanni del Ponte · 1435 körül · Museo del Prado, Madrid
Az asztronómia, a lábánál Ptolemaiosz (középen); a geometria és Euklidész; az aritmetika és Püthagorasz; a zene és Tubalcain; a retorika és Cicero; a dialektika és Arisztotelész; a grammatika által vezetett két gyermek
Rózsa ablak
Rollins College Knowles Memorial Chapel · forrás
A hét szabad művészet
Laterna magica dia · 1880 körül
A filozófia és a hét szabad művészet
Salzburg, Austria · 1150—60 · The Pierpont Morgan Library, New York · M.982 · The Metropolitan Museum of Art
A hét szabad művészet
Notre-Dame of Laon Cathedral, Franciaország · 2012 by Stephen Shankland
Ráadásként az orvoslás is látható: egy orvos egy palack vizeletet tart a fény felé.

A kétkezi munka megbecsülése abban is kifejezésre jutott, hogy a hét szabad művészet mellett a tudományok közé Hugo de Saint-Victor (?1079—1141) már bevezeti a hét mechanikai művészetet. Ezek rendre: takácsmesterség, kovácsmesterség, építőművészet, hajózás, földművelés, vadászat, színjátszás és gyógyítás.

A hét mechanikai művészet (septem artes mechanicae)
Rodericus Zamorensis · fametszet · 1475
Rodrigo Sánchez de Arévalo: Speculum vitae humanae, Augsburg, 1475
Középkori ábrázolás Bábel toronyának építéséről
Maciejowski vagy Morgan Biblia · 1260
A hét szabad művészet (Septem artes liberales)
Brunswick Monogrammist (ismeretlen németalföldi művész) · rézmetszet · 1544
Asztrológia
Meztelen nőalak osztókörzővel és glóbusszal
Geometria
Meztelen nőalak derékszögű vonalzóval és függőónnal
Zene
Meztelen nőalak fuvolával és kottával
Grammatika
Meztelen nőalak glóbusszal és ábécével
Aritmetika
Meztelen nőalak súlyokkal és számtáblázattal
Trinci palace, Foligno, Olaszország
A szabad művészetek és planéták terme
Grammatika
Freskók A szabad művészetek és planéták terméből
Gentile da Fabriano (1370 körül—1427) itáliai festő · Trinci palace · Foligno, Olaszország
Asztronómia Zene
Retorika Aritmetika
A hét szabad művészet (Septem artes liberales)
Hans Sebald Beham (1500—1550) német grafikus · metszetek · The Trustees of the British Museum
Zene Asztrológia Dialektika
Retorika Geometria Aritmetika
Grammatika
A hét szabad művészet (Septem artes liberales)
Pieter de Jode I (1570—1634) flamand művész · 1600 körül
Asztronómia Geometria
Aritmetika Retorika
Dialektika Zene
A hét szabad művészet (Septem artes liberales)
Francesco Primaticcio · 1591
Grammatika Asztronómia
Retorika Geometria
Zene Logika
Aritmetika