Mi a címe ennek a könyvnek?

Raymond Smullyan
Részletek
matematika, logikai feladatok
szóelválasztás

10. Baal szigete

A. A TELJESSÉGET KUTATVA


Egy filozófiai szöveggyűjteményben vagy valami hasonlóban olvastam: „Az igazi filozófus az a kilencéves kislány, aki miután kinézett az ablakon, hirtelen anyjához fordult, és így szólt: Anyu, én csak azt szeretném tudni, hogyan lett egyáltalán bármi is?”

Ez a kérdés sok filozófusnak okoz gondot, többen ezt tekintik a filozófia alapkérdésének. Ők így fogalmazzák meg: „Miért van valami a semmi helyett?”

Ha jobban belegondolunk, valóban jó kérdés, nem? Tényleg, miért van valami a semmi helyett? Nos, egyszer volt, hol nem volt, volt egy egyszeri filozófus, aki elhatározta, hogy életét a „Miért van valami a semmi helyett?” kérdés kiderítésének szenteli. Először is elolvasott minden filozófiai könyvet, de a valódi okot egyik sem mondta meg neki. Ezután a teológiához fordult. Megkérdezett minden tudós rabbit, papot, püspököt, lelkészt és vallási vezetőt, de egyik sem tudott kielégítő magyarázatot adni. Ekkor a keleti filozófiához fordult, tizenkét évig vándorolt Indiában és Tibetben, kikérdezte a gurukat, de választ itt sem kapott. Ezután másik tizenkét évet töltött Kínában és Japánban, taoista remetéket és Zen-mestereket kérdezett meg, végül találkozott egy halálos ágyán fekvő bölccsel, aki ezt mondta: „Nem, fiam, én magam sem tudom, hogy miért van valami a semmi helyett. Az egyetlen hely ezen a bolygón, ahol tudják a választ, Baal szigete. Baal templomának egyik főpapja ismeri az igaz választ.”

„És hol van Baal szigete?” – kérdezte mohón a filozófus. „Ó” – szólt a válasz –, „ezt sem tudom. Igazság szerint soha nem ismertem senkit, aki megtalálta volna az oda vezető utat. Mindössze annyit tudok, hogy hol van az a feltérképezetlen szigetcsoport, amelynek egyik szigetén található egy térkép, a Baal szigetére vezető útvonal teljes leírásával. Nem tudom, hogy a szigetcsoport melyik szigetén van a térkép, csak azt, hogy az egyiken ott van, és ennek a szigetnek a neve Maya. A szigeteket kizárólag lovagok (akik mindig igazat mondattak) és lókötők (akik mindig hazudnak) lakják. Légy tehát nagyon óvatos!”

Ez volt a legígéretesebb hír, amit a filozófus valaha is hallott Minden nehézség nélkül megtalálta az utat a szigetcsoporthoz, és módszeresen kipróbálta egyik szigetet a másik után, remélve, hogy kitalálja, melyik lehet Maya szigete.


142. Az első sziget. Az elsőnek kipróbált szigeten két bennszülöttel találkozott, A-val és B-vel, akik a következőket állították:

A: B lovag, és ez Maya szigete.
B: A lókötő, és ez Maya szigete.

Ez Maya szigete?


143. A második sziget. Ezen a szigeten két bennszülött, A és B, a következőket állította:

A, B: Mindketten lókötők vagyunk, és ez Maya szigete.

Ez Maya szigete?


144. A harmadik sziget. Ezen a szigeten A és B ezt mondta:

A: Legalább egyikünk lókötő, és ez Maya szigete.
B: Ez igaz.

Ez Maya szigete?


145. A negyedik sziget. Ezen a szigeten két bennszülött, A és B, ezt mondta:

A: Mindketten lókötők vagyunk, és ez Maya szigete.
B: Legalább egyikünk lókötő, és ez nem Maya szigete.

Ez Maya szigete?


146. Az ötödik sziget. Itt két bennszülött, A és B, ezt mondta:

A: Mindketten lókötők vagyunk, és ez Maya szigete.
B: Legalább egyikünk lovag, és ez nem Maya szigete.

Ez Maya szigete?


147. A hatodik sziget. Ezen a szigeten két bennszülött, A és B, a következőket állította:

A: B lovag, vagy ez Maya szigete.
B: A lókötő, vagy ez Maya szigete.

Ez Maya szigete?


148. A Baal szigetére vezető térkép. Filozófusunk megtalálta Maya szigetét, azonban a térkép és az útbaigazítás megtalálása nem volt olyan könnyű feladat, mint remélte. Meg kellett látogatnia Maya főpapját, aki bevezette őt egy terembe, ahol három térkép, X, Y és Z feküdt egy asztalon. A pap elmondta, hogy a három térkép közül csak az egy ábrázolja a Baalhoz vezető igazi utat, a másik kettő a démonok szigetére vezet, és ha valaki a démonok szigetén ér partot, azt a azonnal elpusztítják. A filozófusnak ki kellett választania a három térkép egyikét. A teremben öt boszorkánymester is volt, A, B, C, D és E, mindegyikük – egymástól függetlenül – lovag vagy lókötő. A következő tanácsokat adták:

A: X a jó térkép.
B: Y a jó térkép.
C: A és B nem mindketten lókötők.
D: A lókötő, vagy B lovag.
E: Lókötő vagyok, vagy C és D azonos típusúak (mindketten lovagok, vagy mindketten lókötők).

X, Y és Z közül melyik a jó térkép?

RAYMOND SMULLYAN
(1918–)
amerikai matematikus, logikus és bűvész

Magyarul megjelent művei: Mi a címe ennek a könyvnek? Drakula rejtélye és más logikai feladatok. TypoTex Kiadó, 2009 · A hölgy vagy a tigris? és egyéb logikai feladatok. TypoTex Kiadó, 2008 · Gödel nemteljességi tételei. TypoTex Kiadó, 2006 · Alice Rejtvényországban. Carrolli mesék nyolcvan év alatti gyermekeknek. TypoTex Kiadó, 2006 · Emlékek, történetek, paradoxonok. TypoTex Kiadó, 2004 · Sherlock Holmes sakkrejtélyei. 50 izgalmas sakknyomozás. TypoTex Kiadó, 2007 · Seherezádé rejtélye. Bámulatos klasszikus és modern fejtörők. TypoTex Kiadó, 2005 · A tao hallgat. TypoTex Kiadó, 2005.

Forrás

Raymond Smullyan: Mi a címe ennek a könyvnek? Fordította Török Judit. Budapest: TypoTex Kiadó, 1988.