Moro úr sikeres lefagyasztása

A könyv, amely címét az egyik benne szereplő, meghökkentő fényképtől kölcsönzi, 1992-ben jött létre Svédországban, azzal az eredeti céllal, hogy – ingyenesen kiosztva az iskolákban – felkeltse, illetve növelje a tanulók érdeklődését az egészségügyi pálya iránt. A kampány, valamint annak részeként a könyv kidolgozása és összeállítása Svédország egyik legjelentősebb és legeredetibb filmművészének, Roy Anderssonnak és néhány lelkes munkatársának (köztük két magyar) nevéhez fűződik.

A háttérben mint megbízó, Stockholm megye kulturális és oktatási bizottsága állt. Amikor Stockholm városi tanácsa kiosztotta a könyvet minden kilencedik osztályos diáknak, az antológia villámgyorsan kultuszértékűvé vált a fiatalok és a felnőttek körében is. A XX. század fotótörténetének legkiemelkedőbb képei kísérik a szövegek gazdag gyűjteményét, a Hegyi Beszédtől az ENSZ emberi jogi nyilatkozatáig, olyan szerzők műveivel együtt, mint Dosztojevszkij, George Orwell, Harry Martinson, Simone Weil, Freud, Seneca és még sokan mások.

A kötet végeredményben az esztétikai élmény formáival foglalkozik, azt kutatja, hogy mely érzékek aktiválódnak a mű kapcsán, a „rút” és „gonosz”, illetve a „szép” és „jó” átélésekor. Azt vitatja, hogyan képezhetnek az egyes fotók bevezetőt a szöveg megközelítéséhez. Kívánságot válthatnak ki az olvasóból, azt a kívánságot, hogy az olvasás élményét másokkal is megvitathassa. A könyv mélységeinek megértéséhez meghatározó a tanár szerepe, aki a diákokat arra buzdítja, hogy ne csak nézzék a fotókat, de mintegy olvassák is őket a szövegekkel együtt.

szóelválasztás

Előszó a második (ordfront) kiadáshoz

Vannak emberek, akiknek még arra sincs bátorságuk, hogy azt állítsák, hideg szél fúj – hiába érzik maguk is –, ha ezt addig nem hallották másoktól.

Georg Christoph Lichtenberg

Moro úr sikeres felengedtetése. – Amikor a Moro úr nevét viselő könyv megjelent, épp Párizsban voltam, ott olvastam egy svéd újságban a róla szóló első szellemes hirdetéseket. Egy addig ismeretlen stílusban íródtak, egy új nyelven, amelyből felelősségérzet áradt és amely változást ígért. Azonnal a telefonhoz rohantam, hogy megrendeljem a magam példányát. Meglepő módon a tárcsázott szám egyenesen a Stockholm Megyei Igazgatósághoz kapcsolt.

A könyv olyan nehéz volt, hogy magamnak kellett a párizsi 4-es számú postahivatalban átvennem. De megérte a kerülőt. Moro úr beváltotta, sőt felülmúlta a hozzá fűzött reményeket. Titokzatos és kihívó szerkesztési elvekre épülve gyűjti egy kötetbe az irodalom és a gondolkodás egész történetéből válogatott szövegeket és képeket, amelyek egytől egyig telibe – szíven – találják az embert. Igen, az önmagukból kivetkőzött nyolcvanas évek után először tűnt fel végre megint valami, aminek célpontja nem volt más, mint a szív. – Mint kiderült, Moro úr amerikai hűtőgépszerelő volt, aki esztelen kísérlete révén azt akarta bizonyítani, hogy az állásukat elvesztett munkásokat jégtömbbe lehetne fagyasztani és majd akkor felolvasztani, ha a konjunktúra ismét felfelé ível.

Moro úr túlélte a kísérletet. A legfontosabb azonban nem is maga a fagyasztás és felengedtetés, hanem az a mód, ahogyan a kisember az egyre embertelenebbé váló létfeltételek közepette reagál.

Modern idők – Moro úr és Chaplin a gépezetben nemzedéktársak: nem véletlenül. A Moro úr sikeres lefagyasztása a kor számára ugyanolyan meghökkentő volt, akár egy egzisztencialista vitairat. Most Sartre-ra is a felengedtetés várt. Senki sem volt eddig olyan mértékig halott, mint éppen ő és hitvallása: a valóságos világban élni, mint művészet, és mint kötelesség. A léttel szemben érzett felelősség művészete, az élet minden percében. Az erkölcs mellett való kiállás művészete, vallásos mellébeszélés nélkül. – A cél pedig: az ideológiát visszahódítani a pártoktól, a társadalom építését az aktatologatóktól és a hitet a papoktól. – Meg is bukott a dolog. Legalábbis látszólag.

Az izgatott várakozást – amikor egész Stockholm, sőt fél Svédország a könyvet beharangozó plakátkampányról beszélt (ki ne emlékezne a betegesen felduzzadt tőgyű tehén képére, vagy a tudóséra, aki orrokat mér vonalzóval?) – egyszerre néma csend váltotta fel.

A szervezők jó szándékú lelkesedése körüli valóság hirtelen új színt öltött. Az úgynevezett Válságét. A konjunktúra visszaesőben volt, és a nyilvános szektor kifejezés egyik napról a másikra kétes mellékzöngét kapott. Az eredeti terv szerint a könyvet ingyen osztották volna ki az iskolákban, hogy az emberiesség és a szolidaritás nevében növeljék a tanulók érdeklődését az egészségügyi pálya iránt. Most azonban már nem az ápolónők feltüzelése volt a cél, hanem éppen ellenkezőleg. (Utalás a svéd ápolónők 1996-os több hetes sztrájkjára, ami végül követeléseik nagy részének feladásával zárult.)

A Moro-kampányt félbeszakították, a munkatársakat elbocsátották vagy áthelyezték. A könyvek a raktárakban porosodtak. Sartre megfordult sírjában a Montparnasse-i temetőben. – Ám ezzel ugyanakkor megkezdődött Moro úr szamizdatként való új élete.

A kiadott könyveknek azt a részét, amely eljutott hozzájuk, a diákok ronggyá olvasták. A megyei oktatási központot ellepték a tanárok levelei. Megható módon számoltak be korábban kezelhetetlen növendékekről, akik most még a szünetben sem válnak meg Moro-példányuktól. A szülők újabb köteteket rendeltek, mert a meglévők neveletlen csemetéik jóvoltából reggelre eltűntek az éjjeliszekrényről. A stockholmi Södermalm negyed egyik könyvkereskedője azt javasolta, hogy a könyv legyen mindenki számára kötelező konfirmációs ajándék. A levélözönt a neves író, Göran Tunström üzenete nyitotta meg: ezt a könyvet ő maga szerette volna megírni.

A meghiúsult kampány következményeképpen a Moro-könyvhöz a ’90-es években nem lehetett hozzájutni: vagyis épp akkor, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá. A nyilvánosságra került példányok úgy jártak kézről kézre, mint a földalatti ellenzéki mozgalom illegális iratai az egykori Szovjetunióban. Lépten-nyomon olyanokba botlott az ember, akik fennhangon idézték a könyv szövegét, vagy éppen a képek iránti elragadtatásuknak adtak hangot. Birtokolni azonban mintha senki sem birtokolta volna, mindenki valaki másnál olvasta, aki viszont az ismeretségi köréből származó egyik vagy másik tizenévestől kapta kölcsön. Moro úr sikeres lefagyasztása minden kétséget kizáróan Svédország legolvasottabb láthatatlan írásműve lett.

Jómagam 1994-ben tértem vissza Franciaországból. Itthon mellbevágott a svéd szellemi légkör hidege. Nemcsak a leépítési láz (hiszen valamit szinte mindig leépítenek). Leginkább a tény, hogy ami a kultúrában, ahonnét akkor jöttem, magát a vérkeringést jelenti – az emberi lét alapkérdései – saját hazámban száműzött társalgási téma. Hogy az emberek között az utcán, a szerkesztőségekben sosem kerül szóba az élet és a halál, a gyűlölet és a szeretet, a szenvedély és a kétségbeesés. Hogy mindig a „tények” és csakis a „tények” számítanak.

Eme lelki jégkorszak elől a bevándorlóknál kerestem menedéket. Úgy tűnt, ők még nem felejtették el, mit jelent élni. A Kungsholmen-negyedre szerencsére rányomta bélyegét a görögök, kabilok, nyugat-indiaiak és minimullahok jelenléte. Órákig elácsorogtam a sarki fűszeresnél vagy a cipészműhely ajtajában, csupán a beszélgetés kedvéért. A törököknek köszönhetem saját felengedtetésemet.

Ám lassacskán mégiscsak történni kezdtek a dolgok. A Göteborgban Moro úr sikeres felengedtetése címmel színre vitt bolondos musical vagy a könyv szellemében rendezett 1995-ös stockholmi kulturális staféta mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Moro-kötet megalkotói ismét összefogtak, és egyszerre megtörtént az addig elképzelhetetlen csoda: az Ordfront kiadónak sikerült egy új kiadást tető alá hoznia! Megfelelőbb pillanatot nem is lehetett volna választani. És kiadót sem: Ordfront, a szavak frontja – a kiáltás, ami embertől emberig, szájról szájra száll.

Mert a társadalom vulkánjának kráteréből egyre erősödő dübörgés hallatszik. Az emberek kiismerték a leépítési politika igazi arculatát. És elegük van a kulturális sivárságból, a kritikátlan bólogatásból.

A jégtömb mélyén már kivehetők a szívdobogás hangjai.

Moro úr mozgolódik.

Carl Henrik Svenstedt
Stockholm, 1997

Moro úr lefagyasztása sikeresnek bizonyult
Bettman Archive
A képet 1975-ben hozta nyilvánosságra a New York-i Museum of Modern Arts

Moro úr 1923-ban az Oregon állambeli Portlandban tudományos kísérlet keretében 30 percre egy jégtömbbe fagyasztatta magát. A jégtömb szétdarabolását követően élve került elő. Az eseményt különlegesen meleg nyarak előzték meg, ennek következtében lecsökkent a rendelkezésre álló természetes jég mennyisége. Ez a tény ösztönzőleg hatott a fagyasztási technika fejlődésére. Az akció célja: rávilágítani a munkások helyzetére, hogy recesszió idején »jégre lehet őket tenni, majd gazdasági fellendüléskor kiolvasztani«.

Tartalom

Emmanuel Lévinas: Az arc

César Vallejo: Életem legkomolyabb pillanata

Eugène Ionesco: Semmi sem szörnyű…

Fjodor Dosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból

Idézet a Koránból

Ady Endre: Búcsú

Ezra Pound: Megbízatás

Pär Lagerkvist: Apám és én

Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata

Matsuo Basho: Haiku

Gabriela Mistral: Inni

George Orwell: Az akasztás

Arthur Schopenhauer: Pszichológiai elmélkedések

Friedrich Nietzsche: Adalék a morál genealógiájához

Victor Svanberg: Nietzschéről

Peter Kemp: Együtt érezni valakivel

Utolsó levél Sztálingrádból, 1943

Bertrand Russell: A nyugati világ bölcsessége

Esterházy Péter: Arra gondoltam, hogy az le

Georg Henrik von Wright: A humanizmus mint életelv

Samuel Beckett: Godot-ra várva

A bolygók adatai

Genezis (Mózes első könyve)

Dante: Isteni színjáték. A Pokol

Charles Darwin: A fajok eredete

Sigmund Freud: Bevezetés a pszichoanalízisbe

Franz Kafka: Az utas

Simone de Beauvoir: A második nem

Adam de la Halle: Robin és Marion játéka

Vlagyimir Majakovszkij: Nadrágba bújt felhő

Bohumil Hrabal: Sörgyári capriccio

Petrus Abaelardus: A szerencsétlenségeim története

Alina Reyes: A hentes

William Harvey: A vérkeringés

Az emberi test alkotóelemei

Az ember csontjai

Albert Einstein: Az élet értelméről

Marguerite Duras: Szerelmem, hirosima

Peter Sloterdijk: Bombameditációk

József Attila: Isten

Gregory Bateson: Olykor a kicsi a szép

Simone Weil: Gyökeret verni

Radnóti Miklós: Alkonyi elégia

Jézus Hegyi Beszéde

Søren Kierkegaard: Amit akarok

Sam Siebert: Vesék eladásra

Seneca: Az élet rövidségéről

Brenda Peters – Alcors: A krionika az életről szól

Lev Tolsztoj: Naplófeljegyzés

Jean-Paul Sartre: Egzisztencializmus

Hjalmar Söderberg: A gazdátlan kutya

Martin Buber: Én és Te

Virginia Woolf: Hogyan olvassunk könyvet?

Illusztrációk, illusztrátorok

AARONSON, Alan, USA · Michael Maye tűzoltó sikertelenül próbálkozik a kéthónapos Cynthia Alvarado újraélesztésével, miután a kisbaba és kétéves bátyja, Carlos, eszméletüket vesztették kigyulladt bronxi otthonukban. New York, 1964

ARNOLD, Eve (1913), USA, A Magnum első női fotósa · Lord Bath fácánvadászaton, Anglia, 1961 · Fiatal menyasszonyi ruhás nők, akik e napon Istennek szentelik életüket…, Anglia, 1965

BAUER, Karlheinz, Németország · Úrnapja Bambergben, Németország, dátum nélkül

BOUBAT, Edouard (1923), Franciaország · Nazare, Portugalia, 1956 · India, 1971 · Guinea, 1956 · New York, 1964 · Lella, Bretagne, 1947 · New Orleans, 1953 · Párizs, 1946 · Seguis, Párizs, 1947

BOURKE-WHITE, Margaret (1904–83), USA · Hitlerjugend, Morvaország, 1938

BRANDT, Bill (1904–83), Anglia · Bár a Sohóban, London, 1930 · Lány „Lambeth Walk”-ot táncol az East Enden, London, 1930 · Szénbányász útban hazafelé Jarrow-ba, Anglia, 1930 · Szénbányász, Durham, 1932

BRASSAÏ [ifj. Halász Gyula] (1899–1984) magyar származású fotóművész, 1924-től Párizsban élt · Conchita tengerészekkel a Café Place d’Italie-ban, Párizs, 1933 · Bijou mama, Párizs, 1932

CARTIER-BRESSON, Henri (1908) Franciaország · Párizs, 1932 · Boulevard Diderot, Párizs, 1969 · Mexikó, 1934 · Pacelli bíboros látogatása a Montmartre-on, Párizs, 1938

CHARBONNIER, Jean-Philippe (1921) Franciaország · Kolduló japán rokkantak egy templom előtt, Kyoto, 1955

CLARITY, Ed, USA · William Connaughton ugrani készül a George Washington hídról, de lelkére beszélnek…, New York, 1957

DAGUERRE, Louis Jacques Mandé (1787–1851) Franciaország [manapság úgy tartják, hogy Niepce a fotográfia feltalálója] · Az első ismert, embert ábrázoló fotográfia, Boulevard de Temple. Párizs, 1839

DAVIDSON, Bruce (1933) USA · Jimmy, „a kis ember”, New Jersey, 1958 · Keleti 100. utca, New York, 1968 · Brooklyn, 1959 · Anglia, 1960 · Gyapotszedő nő megkapja a báláért járó pénzt, Dél-Karolina, 1962 · Brooklyn, 1959

DAYAL, Lala Deen (1844–1910) India · India, 1891

DOISNEAU, Robert (1912–1994) Franciaország · Francine Doisneau, 1954 · Párizs, 1946 · Párizs, 1951 · Bátor hegymászó, Franciaország, 1952 · Pár a Quai de la Rapée-nál, Párizs, 1951 · Elsüllyeszthetetlen csónak a „Concours Lépine” feltaláló-találkozón, Párizs, 1954 · Párizs, 1952 · A „Le Petit Balcon” táncterem, Párizs, 1953 · Anita kisasszony, Párizs, 1959 · A mészárszék, Párizs, dátum nélkül · Elesett ló, Párizs, 1942

EDINGER, Claudio (1952) USA · Bruce Steele, fizikusasszisztens a Chelsea Hotelbeli szobájában, New York, 1971

ERWITT, Elliott (1928) USA · Moszkva, 1959 · Newcastle, Anglia, 1969

FORMAN, Stanley (1945) USA · A 19 éves Diana Bryant és a 3 éves Tiare Jones egy kigyulladt házból zuhannak lefelé. A kisfiú a lányra esik, és túléli a zuhanást. Boston, 1975

FOX, Michael W. (1937) · Manipulált tejhozamú tehén, Kalifornia, 1978

GANIS, John B. (1951) USA · Coney Island, New York, 1974

GUSTAFSON, Bret (1954) USA · Pár bevásárlószatyrokkal (Duane Hanson szobra), USA, 1976

HAAS, Ernst (1921) Ausztria. 1950-től az Egyesült Államokban él · Hazatérés az orosz hadifogságból. Asszonyok kérdezősködnek eltűnt férjük és fiaik után egy vasútállomáson. Bécs, 1949

HALSMAN, Philippe (1906–1979) Lettországban született, 1940-ben az Egyesült Államokba költözött · Az ablak, New York, 1951

HORVAT, Frank (1928) Olaszország. Párizsban él · New York, 1960

HURN, David (1934) Anglia. Az Egyesült Államokban él · MG-autótulajdonosok bankettje Edinburgh-ban, Skócia, 1967

HÖPKER, Thomas (1936) Németország · Mise Palermóban, dátum nélkül

JACOBS, Fenno, USA · Japán hadifogoly reggeli tisztálkodása a „Jersey” nevű amerikai hadihajón, 1944

JACOBY, Max, Németország · Az operatőrök tribünje J. E Kennedy beszéde alatt, Berlin, 1963

JOHNSON, Tore (1928–1980) Svédország. Eyvind Johnson író gyermeke · Sztriptíz Finnerödjában, Svédország, 1956

JONSSON, Sune (1930) Svédország. Hanna Lövgren, Skellefteå, Svédország, 1962

KERTÉSZ, André [Kertész Andor] (1894–1985) Magyar származású fotóművész, 1925-től Párizsban élt · Vak hegedűs, Magyarország, 1921 · Hatodik sugárút, New York, 1959 · Gém a Természettudományi Múzeumban, New York, 1969 · Eltévedt felhő, New York, 1937 · Saint-Martin-csatorna, Párizs, 1926 · Concorde tér, Párizs, 1928

KOUDELKA, Josef (1938) Csehszlovákiában született, francia állampolgár · Andalúzia, Spanyolország, 1969

KRIEGER, Franz (1914) Ausztria · Könyvmáglya Salzburgban, Ausztria, 1938

KRÄMER, Volker (1943) Németország · Európai turista, Szenegál, 1975

MAGRITTE, René (1898–1967) Francia szürrealista festőművész · Georgette Magritte, Párizs, 1947

MATTSON, George, USA · A 12 éves Carlos kutyáját éppen most gázolta el egy autó, New York, 1949

Mc BRIDE, Will (1931) USA. 1972 óta Olaszországban él · Popcorn és bikini, Berlin, 1959

MODEL, Lisette (1906–1983) Olaszország. 1938-tól az Egyesült Államokban élt · Lower East Side, New York, 1942

NEWMAN, Marvin (1927) USA · A vesztes, USA, 1955

NOCELLA, Sam, USA · Apa halott gyermekével a szkopjei földrengés után, Jugoszlávia, 1963

ODDNER, Georg (1923) Svédország · Spanyolország, 1970 · Peru, 1955 · Vasárnapi séta, Moszkva, 1955

OLDE, Hans, Norvégia · Friedrich Nietzsche Jénában, Németország, 1889

OLIVARES, Jenares, Mexikó · Zsebtolvaj, Mexikóváros, 1950

OWENS, Bill (1928) USA · Magándetektív, New York, 1975

PARKS, Gordon (1912) USA · Kaszinó San Juanban, Puerto Rico, 1949

PERUTZ, Carl (1921–1982) USA · A Pachall házaspár a „Staten Island” komp fedélzetén, New York, 1955

PETERSEN, Anders (1944) Svédország · Gertrud és kuncsaftja a Café Lehmitzben, Hamburg, 1970

PETERSON, Clayton V, USA · Cementben, Kalifornia, 1962

PLAYER, John, USA · Orángután és csirke a Bristoli Állatkertben, Anglia, 1979

RAY, Man (1890–1976) USA. 1921-től Franciaországban élt · Az ima, 1930

REICHARD & LINDNER Udvari fotográfusok Berlinben, Németország · II. Vilmos német császár, Berlin

REIDY, John J., USA · Egy gyilkos beszáll a rendőrfurgonba, New York, 1930-as évek

RIBOUD, Marc (1923) Franciaország · Liverpool, 1954 · Benares, India, 1956

RODERO, Cristina García (1949) Spanyolország · A csók, Spanyolország, 1980 · Gyónás, Spanyolország, 1980

ROITER, Fulvio (1926) Olaszország · Vándorcigányok, Spanyolország, 1956

RONDEN, Hector, Venezuela · A halál hidegének pillanata, Venezuela, 1963

RØNNE, Steen (1937) Dánia · Bornholm, 1956

SANDER, August (1876–1964) Németország · Dr. Lu Strauss-Ernst fiával, Franciaország, 1928 · Házmester, Köln, 1930 · Apa fiaival, Köln, 1914 · Németország, 1928 · Apáca, Westerwald, 1921 · Cukrász, Köln, 1928

SCHELER, Max (1928) Németország · Úrnapi körmenet, Granada, Spanyolország, dátum nélkül

SCHUH, Gotthard (1897–1969) Svájc · Bali, 1938

SCHUTZER, Paul (1930–1967) Franciaország · Olaszország, dátum nélkül

SEIDENSTÜCKER, Friedrich (1883–1966) Németország · Berlin, 1925

SIEGRIST, Elsbeth (1920) Svájc · Fogságban élő gorilla újszülött kicsinyével játszik a baseli állatkertben, Svájc, 1961

STEKOVICS János (1959) Magyarország. 1989-től Németországban él · A Lukács fivérek, Magyarország, 1988

TORRIE, George, USA · Az ötéves Morris Jacobs keze beszorult egy cukorka-automatába, New York, 1950

VIERNY & MICHIO Fotográfusok a Szerelmem, Hirosima című film forgatásakor · Emmanuele Riva és Eiji Okada a Szerelmem, Hirosima című filmben, 1959

WEEGEE, Arthur, H. Fellig művészneve (1899–1968) USA · Vízbefúlt férfi Coney Island-en, New York, 1940 · Cilinderek, New York, 1943 · Alvás a tűzlépcsőn, New York, 1940 · Kritika, Washington, 1943

WEYDE, William van der (1871–1929) USA · Férfi a villamosszékben, USA, 1900

WIDENBERG, Arnaud de, Franciaország · Dr. Raymond Martinot professzor és kutató halott állapotban lefagyasztott felesége, Monique fölött virraszt, Franciaország, 1986

WONG, H. S. Japán · Vasútállomás japán légitámadás után, Sanghaj, 1937

WOODRUFF, Francis (1953) USA · Férfi és elefánt, Athén, 1978


Brazília, Indiánirtás Brazíliában · Dokumentumképsor a Szerelmem, Hirosima című filmből, 1959 · »Moro úr lefagyasztása sikeresnek bizonyult« · Német katona anyára és gyermekére lő, Lettország, 1942 · Nők és gyermekek bántalmazása és megalázása, Lemberg, Ukrajna, 1941 · Hans-Georg Henke, a német légvédelem 16 éves kisegítő katonája a háború utolsó napjaiban, Berlin, 1945 · Albert Speer, Adolf Hitler és Arno Breker az Eiffel-torony előtt, Párizs, 1940 · Megfagyott német katonák, Sztálingrád, 1943 · Délutáni tea, India, 1910 · A Naprendszer · A Tejútrendszer · Orrméret-felvétel rasszbiológiai osztályozás céljából, Németország, 1933 · Egy német egység, Jugoszlávia, 1941 · Szemklinika, USA, 1957 · 5000 fehér emberből álló csőcselék Omahában meglincsel egy fiatal fekete férfit, Nebraska, USA, 1919 · A sárga blúz, Moszkva, 1913 · A Pioneer űrhajó képlemeze, 1979 · A Föld egy sarló alakú szelete, 1972 · Brit katonák Amritsarban arra kényszerítenek egy indiait, hogy hason csússzon végig az utcán, India, 1919 · Varsó romokban, 1943 · Könyvtár német bombatámadás után, London, 1940 · Német katona zsidó férfit lő agyon egy tömegsír szélén, Varsó, 1942 · Azonos típusú atombomba, mint az, amelyet 1945. augusztus 9-én a japán Nagaszakira dobtak le · Albert Einstein, 1952 · Foglyok a hererók népéből, Német Délnyugat-Afrika, 1904 · Kísérleti atomrobbantás, Csendes-óceán, 1946. július


ANDERSSON, Oskar (1877–1906) svéd karikaturista.

CALCAR, Jan Stephan van (1499?–1546?) Észak-németalföldi származású festő, Itáliában Tiziano tanítványa. Andreas Vesalius De Humani Corporis Fabrica (Az emberi test felépítéséről, 1543) című műve fametszeteinek készítője.

DORÉ, Gustave (1832–1883) francia grafikus. A világirodalom remekműveit illusztrálta, például a következőket: Dante Isteni színjáték (1861), Cervantes Don Quijote (1863) és La Fontaine meséi (1867).

MOREAU, Jean Michel (1741–1814) Francia rajzoló és fametsző. Illusztrációkat készített Voltaire, Molière és Rousseau műveihez.

PLEYDENWURFF, Wilhelm (1462–1494) német festő. Michel Wohlgemuttal együtt a Liber Chronicarium (Nürnbergi krónika, 1493) fametszeteinek készítője.

WOHLGEMUT, Michel (1434–1519) német festő. A Liber Chronicarium (Nürnbergi krónika, 1493) fametszeteinek másik alkotója.

Szójegyzék

Abszorpció gázok, gőzök megkötése, fényelnyelés · absztrakt elvont · abszurd képtelen · adekvát megfelelő, egyenlő értékű, a lényeget pontosan tükröző · afázia a központi idegrendszer zavara: a beteg képtelen gondolatait kifejezni vagy mások beszédét megérteni · aforizma életbölcsességet kifejező szellemes, tömör mondás · AIDS (Acquiered Immunodeficiency Syndrome) a szervezet kórokozókkal szembeni védekezését biztosító immunrendszer elpusztításával járó fertőző betegség · airdale terrier angliai eredetű drótszőrű kutyafajta · allegória elvont fogalom megszemélyesítése; kifejtett folyamatos metafora · ambivalencia két ellentétes érzés együttes megnyilvánulása ugyanazon tárgy vagy személy iránt · aminosav aminocsoportot is tartalmazó karbonsavak, a fehérjék építőanyagai · amnézia az emlékezőképesség meggyengülése vagy elvesztse · amputáció csonkolás, valamely végtag sebészeti úton történő eltávolítása · Amritsar város Indiában · analitikus filozófia a mai filozófiai irányzata, képviselői a filozófia valódi feladatát a nyelv analízisében (elemzésében) látják · anarchia zűrzavar, fejetlenség, szervezett hatalom és irányítás nélküli állapot · anatómia bonctan · anémia vérszegénység · anna indiai pénznem · annektál elfoglal, bekebelez, megegyezéssel vagy erőszakkal valamely országhoz csatol területeket · anomália rendellenesség, eltérés a szabályszerűtől, hiba, visszaélés · anonim névtelen (írásmű), ismeretlen nevű szerző · anorexia étvágytalanság · anticipál sejtet, később bekövetkező eseményt előre jelez, arra céloz, utal · antigén olyan fehérje, amely a hozzá specifikusan kötődő ellenanyag szintézisét kiváltja · antiintellektualizmus az értelmi tényezők mellőzése, fontosságának tagadása · antik ókori, görög vagy római társadalommal, művészettel kapcsolatos · antiszemitizmus a zsidókkal szemben a fajelmélet alapján mesterségesen szított gyűlölet · antitestek az immunológiai védekezésben részt vevő, az antigének hatására létrejött, azokat megsemmisítő fehérje · antitézis valamely tétellel szembeállított ellentétes, azt tagadó tétel · antropológia embertan · anus végbélnyílás · anyagcsere (metabolizmus) mindazok a fizikai és kémiai folyamatok, amelyek segítségével az élő szervezet a léthez szükséges anyagokat felveszi és életfolyamataihoz hasznosítja · aorta főverőér · apátia egykedvűség, az érzelmek beszűkülése · a priori a tapasztalatot, a tényeket megelőző vagy mellőző állítás · Aquinói Szent Tamás (1224?–1274) itáliai domokos-rendi filozófus és teológus, fő műve: Summa theologiae · árja a fasiszta fajelméletben a vezetésre hivatott „északi faj”, nem zsidó · Arisztotelész (Kr.e. 384–322) görög filozófus, Platón tanítványa, Nagy Sándor nevelője · archaikus ősi, ősrégi · archetípus ősforma, őskép, szellemi minta · artisztikus művészi · artériák ütőerek, verőerek · aszexuális nemi vágytól mentes · aszkézis lemondás az élet örömeinek élvezésétől · aspektus nézőpont · atavisztikus régies · ateista istentagadó · atmoszféra légkör, a légnyomás régebbi mértékegysége · atom a kémiai elemek legkisebb, kémiai módszerekkel tovább nem osztható része, melynek sajátosságai közvetlenül megszabják az elemek kémiai tulajdonságait · auktoritás tekintély, befolyásos személy · auszkultáció hallgatózás, orvosi vizsgálat a zörejek megfigyelésével · autokrácia önkényuralom, zsarnoki egyeduralom · autonóm önálló, független; önkormányzattal rendelkező · axióma sarkigazság, minden bizonyítás nélkül elfogadott alapfeltevés

Babérkoszorú az elismerés, a dicsőség jelképe · bacilusok pálcika alakú baktériumok, kórokozók · baktériumok egysejtű, klorofill nélküli hasadó gombák · behaviorizmus a viselkedés tanulmányozását célravezetőnek tartó lélektani elmélet · bilaterális kétoldalú; mindkét oldalt érintő · billió milliószor millió, 1012 · biofizika az élő szervezetben lejátszódó fizikai folyamatokkal foglalkozó tudományág · biográfia életrajz · biokémia az élő szervezetben végbemenő kémiai folyamatokkal foglalkozó tudományág · bizarr különös, furcsa, torz · Breker, Arno (1900–?) német szobrász · Breslau város Lengyelországban, ma Wrocław · Broch, Hermann (1886–1951) német író · Bromberg település Lengyelországban · bronchitisz hörghurut · Buddha megvilágosodott: a buddhizmus alapítójának, Gutama Sziddhártha indiai királyfinak a dicsőítő jelzője · büdzsé költségvetés · bulimia kóros falánkság · Burma ma független állam Délkelet-Ázsiában, 1937-ig brit gyarmat, a II. világháborúban japán megszállás alá került

Cenzor nyomtatásra szánt művek, illetve postai küldemények politikai szempontú ellenőrzése · cinizmus közönyösség · ciszta váladékot tartalmazó, kóros eredetű üreges képződmény a testben · citoplazma a sejt tartalma, a sejtmag kivételével

Darwinista a darwinizmus híve: Charles Darwin elméletének követője a fajoknak a természetes kiválasztódás útján történt kialakulásáról · defekt üzemzavar · defenzív védekező, védelmi · definíció valamely fogalom pontos meghatározása · degeneráció elkorcsosulás, elfajulás · degradálás lefokozás, alsóbb beosztásba helyezés · déja-vue „láttam már” – élmény, érzés: emlékezeti csalódás, amikor azt hisszük, átéltünk valamit, ami valójában nem történt meg · deklarál kijelent, kinyilvánít · dementia elbutulás · demográfia a népesedés számszerűen megragadható adatait elemző tudomány · demokrácia népuralom; jogegyenlőség · démon isteni erejű, de az isteneknél alacsonyabb rendű lény · demoralizál erkölcsileg lezülleszt · depresszió búskomorság, levert lelkiállapot · despota kényúr, zsarnok · destruktív romboló, pusztító, züllesztő · determinizmus meghatározottság; az emberi akarat és cselekvés szabadságának korlátozott voltát valló felfogás · dezorientált megzavart, a helyes irányból eltérített · diagnózis a betegség felismerése és meghatározása · dialektika a vitatkozás, az érvelés művészete · diaméter átmérő · differenciál különbséget tesz, megkülönböztet · dimenzió térbeli kiterjedés, méret, nagyság, arány · dinasztia uralkodóház · divergencia eltérés, szétágazás, elhajlás · DNS dezoxiribonukleinsav: a kromoszómák egyik legfontosabb, a fehérjeszintézist irányító alapanyaga, amelynek meghatározó szerepe van az öröklődésben · dogma bizonyítás nélküli, minden hívőre kötelező hittétel · dogmatizmus dogmák szerinti merev gondolkodás · doktrína elv, elmélet, rendszer · Domonkos-rend katolikus szerzetesrend · donátor adományozó, alapítványt tevő személy · dravida indiai őslakosság · dualizmus kettősség, kettős rendszer

Éden a földi paradicsom, ahol az ember a bűnbeesés előtt élt · egocentrikus az „ént” a középpontba helyező felfogás · egoizmus önzőség · ekliptika nagypálya, a Nap látszó évi útja a csillagok között · ekvátor egyenlítő · elementáris elemi, alapvető, lényeges, hatalmas · eliminál eltávolít, kiküszöböl · elit válogatott, előkelő társaság, kiváló, elsőrendű, a társadalom vezető rétege · emancipáció egyenjogúsítás · emlősállat elevenszülő, négylábú · emocionális érzelmi · empátia mások helyzetébe való beleélés képessége · empirizmus az érzéki tapasztalást a megismerés kizárólagos forrásával elfogadó tan · enzimek biokémiai folyamatokat gyorsító katalizátor fehérje · epidémia járvány, ragály · ergonómia az ésszerű erőkifejtés, a munka gazdaságos megszervezésének tudománya · esszencia sűrítmény · esszé egyéni hangvételű, művészien megírt tanulmány · esztétika a művészet és a művészi alkotás, a művészi módszerek és műfajok elmélete · éter alkoholból víz kilépésével keletkező, vízben nem oldódó vegyület; etil-éter: érzéstelenítésre és altatásra használt folyadék · etika erkölcstan, erkölcsi elvek rendszere · etnocentrikus saját nyelvét, műveltségét természetesnek, az attól való eltérést természetellenesnek tartó beállítódás · eutanázia gyógyíthatatlan, és nagy fájdalmakban szenvedő beteg halálának (a beteg és hozzátartozói egyetértésével történő) előidézése · evolúció törzsfejlődés · excentricitás különcködés · egzisztencializmus a létezés filozófiája, minden jelenséget és problémát az elkülönült személyiség szemszögéből tekintő irracionalista · egzisztenciális a megélhetést érintő, létfontosságú · Eufrátesz (Frát) folyó Ázsiában, Törökország, Szíria és Irak területén · expanzió terjeszkedés, hódítás · expedíció felfedező út · exponenciális az ismeretlent a hatványkitevőben tartalmazó (egyenlet, függvény) · extrém szélsőségesen túlzó

Fabula mese, állatmese, tanító mese · faktor összetevő, tényező · farmakológia gyógyszertan · fén egy vagy több gén által meghatározott sajátság · filantrópia emberszeretet, jótékonykodás · filozófia a természet, a társadalom és a gondolkodás törvényeit kutató és rendszerező tudomány · fiziológia élettan, az élő szervezet működését tanulmányozó biológiai tudományág · formális a formával kapcsolatos · frenológia tévesnek bizonyult antropológiai elmélet, amely szerint a koponya külső formája és az ember észbeli és erkölcsi tulajdonságai között kapcsolat áll fenn · fundamentális alapvető, sarkalatos, szilárd, tartós

Genetika örökléstan · Genezis eredet, Mózes első könyve (Teremtés könyve) · génmanipuláció mesterséges beavatkozás bármely élőlény genetikai térképébe · geológia földtan · gettó elkülönített zsidónegyed a középkorban, majd a fasiszta Németországban és az általa megszállt országokban · giccs érzelgős, hatásvadászó művészeti tárgy vagy mű · gravitáció általános tömegvonzás, a bolygók között érvényesülő vonzóerő · Gumrak falu Sztálingrád (Volgográd) mellett

Hamlet dán királyfi, Shakespeare azonos című tragédiájának központi alakja · Hanson, Duane (1925–1996) amerikai képzőművész · Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770–1831) német filozófus · Heródes (Kr.e. 73 körül–Kr.e. 4) zsidó király · heroizmus hősiesség, bátorság · heteroszexualitás a másik nem iránt érzett szexuális érdeklődés · hipotézis feltevés · Hippokratész (Kr.e. 460 körül–Kr.e. 377 körül) görög orvos, az ókori orvostudomány egyik megalapozója · Hirosima város Japánban, a II. világháború alatt, az USA hadserege erre a városra dobta 1945. augusztus 6-án az első atombombát, az áldozatok száma 200 000 körül volt · hisztológia szövettan · Hitler, Adolf (1889–1945) Németország fasiszta diktátora, vezér („Führer” 1934–1945) és birodalmi kancellár (1933–45). Mein Kampf (1925–26) című könyvében meghirdette a nemzetiszocializmus világuralmi törekvéseit, a kommunizmus és a zsidóság, valamint más „alsóbbrendű” népek kiirtását. Berlin eleste előtt néhány nappal öngyilkos lett · Hitlerjugend német fasiszta ifjúsági szervezet (1926–45) · HIV Human Immundefiency Virus (az AIDS kórokozója) · Hodgkinson, Christoffer (1928–) kanadai filozófus, a közgazdaságtan és a politika összefüggéseit kutatta · holizmus XX. századi filozófiai irányzat, amely szerint a világmindenség egymástól függetlenül létező egységes egészekből épül fel · homoszexuális azonos neműekhez való szexuális vonzódás · hormonok a belső elválasztású mirigyek által termelt, vérben áramló váladék, mely a test különféle folyamatait szabályozza · humanitás az emberi méltóság tisztelete · humanizmus életelv, a reneszánsz vezető ideológiája; antik mintákat követő, nagyrészt latin nyelvű irodalmi és tudományos irányzat, művelődési áramlat (XIV–XVI. század). Eszményképe a sokoldalúan művelt, magas erkölcsi értékekkel rendelkező, intellektuális ember.

Idealizmus az anyaggal, a természettel, a léttel szemben a szellemet, az ideát, a tudatot elsődlegesnek tartó filozófiai, világnézeti irányzat · identifikál azonosít · identitás azonosság, önazonosság, öntudat · ideológia valamely osztály, politikai párt, irányzat által vallott eszmék, nézetek, fogalmak rendszere, amely a társadalmi tudat különböző formáiban (filozófiában, művészetekben, vallásban) jut kifejezésre · illúzió önáltatás, alaptalan remény, a külvilág ingerinek torz érzékelésén alapuló érzéki csalódás · immanens benne rejlő, belsőleg hozzá tartozó · immunitás védettség, a szervezet ellenálló képessége egyes betegségekkel szemben · immuntestek ellenanyagok, antitestek · III. Ince pápa 1179–80 között uralkodott · indifferens közömbös, semleges, elfogulatlan · infantilis fejlődésben visszamaradott, gyerekes · infekció fertőzés · informátor információt adó, tájékoztató személy · informális magánjellegű · instabilitás bizonytalanság, bomlékonyság, hasadás · intellektuális értelmi, észbeli, szellemi · intuíció ösztönös megérzés, felismerés · ion elektromos töltésű anyagi részecske · irónia kesernyés, maró gúny

Jiddis Kelet-Európa és Amerika zsidó lakossága egy részének régebbi német elemekől álló, szláv és héber sajátosságokkal kevert nyelve · jezsuita páter katolikus szerzetes, a Jézus-társaság tagja · jukka pálmaliliom, Közép- és Dél-Amerikából származó dísznövény

Kafferek a Dél-afrikai Köztársaságban, a Viktória-tó környékén élő bantu nyelvű nomád népcsoport · Kant, Immanuel (1724–1804) német filozófus. A klasszikus német filozófia és esztétika megalapozója. A filozófiai vizsgálódás középpontjába az egyén helyett az emberi nemet helyezte · kapacitás teljesítmény, befogadóképesség · kapitalizmus tőkés gazdasági rendszer · kasztrálás ivartalanítás · katalizátor a vegyi folyamatot elősegítő, de benne részt nem vevő anyag · Kennedy, John Fitzgerald (1917–1963) az USA 35. elnöke (1961–63), Dallasban merénylet áldozata lett · Keresztelő Szent János bibliai próféta, aki híveit, köztük Jézust, a Jordán vizében megkeresztelte · kerub a zsidó és a keresztény vallásban az angyalok legmagasabb karának második fokozatába tartozó angyal · klisé közhely, elkoptatott szólam · klónozás gének mesterséges másolatával az donorral genetikailag teljesen megegyező egyed létrehozása · kokettál kacérkodik, szemez valakivel · kommunizmus a Marx és Engels által kidolgozott elmélet szerint osztály nélküli társadalmi-gazdasági rendszer, melyben a termelési eszközök köztulajdonban vannak és megvalósul a társadalom valamennyi tagjának egyenlősége · kompenzál kiegyenlít, kárpótol, ellensúlyoz · komplexitás bonyolultság, összetettség · komplikált bonyolult, összetett · konstans állandó, változatlan · konvenció bevett szokás, megegyezés, szerződés · konzekvencia következmény; állhatatosság · korrumpál megveszteget, elzülleszt · kozmológia a világmindenséggel mint összefüggő egységes egésszel foglalkozó tudomány · kráter a tűzhányó, vulkán tölcsér alakú torka · kromoszóma gének füzére, a hozzá kapcsolódó fehérje és ribonukleinsav molekulák együttese; az örökletes tulajdonságokat hordozója · kultusz vallási szertartások összessége; fokozott tisztelet, imádat · kultúra az emberi civilizáció által létrehozott anyagi és szellemi javak · kultúrantropológia a legkülönfélébb kultúrák közös vagy érintkező elemeiből az emberi műveltség egyetemes jegyeit megállapítani igyekvő tudományág · kvantitatív mennyiségi · kvantumelmélet mikrofizikai elmélet, amely az energia és más fizikai mennyiségek kvantum (meghatározott, elkülönült adagokból álló) természetét veszi alapul

Lear király mondabeli brit király, Shakespeare Lear király című drámájának címadó hőse · Lemberg város Ukrajnában, ma Lvov · leukémia fehérvérűség · liberalizmus szabadelvűség; túlzott engedékenység · lineáris egyenes vonalú · líra a költészetnek az érzelmeket, gondolatokat, hangulatokat személyes jelleggel egyéni hangon kifejező ága · logikus ésszerű, következetes · logisztika háború idején a csapatok élelmezésével és az utánpótlással foglalkozó szolgálat · logosz az idealista filozófiai rendszerekben: az elvont világtörvény · Lukács evangélista

Manifesztál kinyilvánít, kinyilatkoztat · Márk evangélista · Marne folyó Franciaországban, ami mellett az I. világháború idején két jelentős csata zajlott: 1914 szeptemberében a németek vereséget szenvedtek, így meghiúsult a villámháborús terv; 1918 nyarán pedig az angol–francia haderők győzelmével a stratégiai kezdeményezés az antant kezébe került · marxizmus az elnyomott és kizsákmányolt tömegek forradalmának tudománya, melyet Marx és Engels dolgozott ki · materializmus a filozófia két fő irányzatának egyike, amely az anyag, a lét elsődlegességét és a tudat, a gondolkozás másodlagosságát tanítja · medicina orvosság, orvostudomány · meditáció elmélkedés, tűnődés, szemlélődés · médium a spiritiszták elképzelése szerint az emberek és a szellemi világ között közvetítő személy · membrán a sejteket, illetve alkotórészeiket egymástól elválasztó, az anyagcserében fontos szerepet játszó, hártyaszerű képződmény · memoár emlékirat, visszaemlékezés történelmi-életrajzi eseményekre · metafizika a filozófiának a tapasztalat határán túli, az érzékeinkkel fel nem fogható kérdéseket tárgyaló része · metafora két fogalom tartalmi hasonlóságán alapuló szókép · metamorfózis átalakulás, átváltozás, alakváltozás · meteor hullócsillag · mikroorganizmus vírus, baktérium, gomba – mikroszkóppal vagy úgy sem látható parányi élőlény · Mill, John Stuart (1806–1873) angol filozófus, közgazdász. A pozitivizmus képviselője; a polgári liberalizmus eszméjének követője · Mitla mexikói település · mítosz hitrege; vallási jellegű elbeszélés az ősidők eseményeiről, istenek, isteni lények és hősök cselekedeteiről · molekula az anyagnak a kémiai sajátosságokat még megőrző legkisebb része · monogámia egynejűség, egyférjűség · monumentális nagyszabású, hatalmas, lenyűgöző · motorikus géppel hajtott; mozgó, hajtó · Mózes könyvei az Ószövetség első öt könyve, a Törvények · mutáció változás; a genetikai anyag öröklődő megváltozása

Nácizmus német fasizmus, hitlerizmus · Nagaszaki város Japánban, az USA katonái 1945. augusztus 9-én atombombát dobtak rá · naiv természetes, nyílt, keresetlen; gyermeteg, hiszékeny · nárcizmus túlzott önszeretet; önmaga szépségében való tetszelgés · narkózis narkotikummal végzett, teljes érzéketlenséget kiváltó altatás · nemzetgazdaság a tőkés országok gazdaságának elnevezése, a szocialista országok népgazdaságával szemben · Nero, Caludius Caesar (37–68) római császár, diktátor · neurózis enyhe pszichés zavar, amely másodlagos testi panaszokhoz vezethet · neutron elektromosan semleges, nehéz elemi részecske · nihilizmus a lét értelmetlenségét, a cselekvés hiábavalóságát hirdető, az emberi haladást tagadó felfogás · nikomakhoszi ethika Arisztotelész görög filozófus műve · nonszensz értelmetlenség, képtelenség, ostobaság · nukleinsavak a sejt átörökítő anyagai, amelyek szerkezetükben kódolt genetikai információ szerint a fehérjék bioszintézisét és ezen keresztül a sejt egész életműködését irányítják, két fajtájuk a DNS és az RNS

Objektivál a filozófiában tudattartalmat kifezez, tárgyi formába önt · objektív valóságos, tényleges, tárgyi; pártatlan, részrehajlás nélküli, tárgyilagos, elfogulatlan · okkult rejtett, titkos, titokzatos · okkupáció már állam területének katonai megszállása, hódító szándékkal · onix achátféleség, tompa fényű féldrágakő, fekete-fehér rétegekkel · optimális a legkedvezőbb, legjobbnak ígérkező · orákulum jósda, jóshely; mindentudó bölcs, csalhatatlannak vélt szaktekintély · organikus szerves, rendezett, összefüggő · organizmus élő szervezet

Pál apostol (Kr.u. 67-ben halt meg) eredetileg Saulnak hívták, a damaszkuszi úton megjelent előtte Jézus, aminek hatására megtért, és a kereszténység kiemelkedő térítője lett · parazita élősködő, élősdi · partizán megszállt területen fegyveres ellenálló · patetikus emelkedett, fenséges, szárnyaló, szenvedélyes, dagályos · patológia kórtan, betegségek okaival és az általuk okozott jelenségekkel foglalkozó tudomány · patrióta hazafi · pedagógia neveléstudomány · periféria valaminek a széle, határa; külterület · perverzió elfajulás, nemi eltévelyedés · Pestalozzi, Johann Heinrich (1746–1827) svájci pedagógus. A felvilágosodás és a klasszikus német filozófia hatott rá; koncepciója szerint a családi nevelés minden intézményes nevelés modellje, amelybe a tanítás és a termelőmunka harmonikus egységet alkot · pionír úttörő, kezdeményező · Piso, Caius Calpurnius (meghalt Kr.u. 65) római politikus. Varro ellen összeesküvést szervezett, melyért kivégezték · plazma a sejtmagon kívüli élő anyag a sejtben; a vér folyékony része · poétikus költői · pogrom a lakosság más nemzetiségű vagy vallású része elleni, gyilkolással, erőszakoskodással járó hajsza · poliészter többértékű alkoholból és több-bázisú savakból készült műanyag · politruk politikai tiszt · poligámia többnejűség, többférjűség · poliploida (ló) az átlagos kromoszómaszám négyszeresével rendelkező élőlény, méretei kétszer akkorák, mint az átlagosé · populáció népesség, lakosság · pornográfia a nemiséget szemérmetlenül ábrázoló, az érzékiségre hatni akaró irodalom, fénykép, film, rajz · posztumusz a szerző hátrahagyott, halála után megjelentetett műve · Potsdam német város, a II. világháború végén a három szövetséges nagyhatalom (Anglia, USA, Szovjetunió) kormányfői értekezletének helyszíne, ahol megállapodtak többek között Németország lefegyverzéséről és a háborús bűnösök felelősségre vonásáról · pozitivizmus XIX. században keletkezett filozófia irányzat, amely szerint a tudomány feladata pusztán a jelenségek leírása és rendszerezése, nem pedig magyarázata · pragmatizmus filozófiai irányzat, amely a cselekvést a megismerés előfeltételének, céljának tekinti · princípium alapelv, vezérlőelv, ősok, végok · privilégium előjog, kiváltság · produktum termék, készítmény, mű · profetikus jóslatszerű · prognózis előrejelzés · proporció arány, viszony, méret · próza kötetlen formában megírt mű, nem vers · proteinek egyszerű fehérjék · protézis valamely hiányzó testrész, szerv mesterséges pótlása · protoplazma a sejt élő alapanyaga · pszichés lelki · pszichológia lélektan · pulzus érverés · Puerto Rico az USA teljes önkormányzattal rendelkező társult állama

Racionalizmus filozófiai irányzat, az emberi ész feltétlen tekintélytét, korlátlan megismerő képességét hirdeti · racionális ésszerű, észokokon nyugvó · radikális mélyreható, erőszakos, szélsőséges · realizmus irodalmi és képzőművészeti irányzat, amely a köznapi valóság jelenségeinek valóság- és formahű ábrázolására törekszik · redukál csökkent, kisebbít · rehabilitál valaki jó hírét helyreállítja, korábbi jogaiba visszahelyezi · reláció kapcsolat, viszony, vonatkozás · releváns fontos, lényeges, meghatározó · reneszánsz a XV–XVI. századi Európa kultúrája, illetve e kor művészi stílusa, az ember és a világ, a természet felfedezése, az antik eszmék és formanyelv újjáélesztése jellemzi · rezignáció beletörődés, lemondás, reményvesztettség · retorika szónoklattan · Rio Blanca folyó Argentínában · RNS ribonukleinsav · Rohrbach, Paul (1969–1956) német politikus · rubel pénzegység Oroszországban, illetve a Szovjetunióban

Siló tároló · skolasztika középkori filozófiai irányzat, legfontosabb célkitűzése az antik filozófia és a keresztény hitelvek közötti harmónia megteremtése volt · Speer, Albert (1905–1981) német politikus és építész, Hitler egyik bizalmasa. A fegyverkezés és katonai ellátás minisztere (1942–1945). A nürnbergi perben 20 évi börtönre ítélték · sperma ondó · spiritizmus holtak lelkével, a szellemekkel médiumok útján történő érintkezés hiedelme · szarkasztikus maróan gúnyos, epés · szatír duhaj, érzéki erdei istenség a görögöknél; fiatal nőkkel erőszakoskodó kéjsóvár férfi · szemafor vasúti térbiztosító jelző · szemantika jelentéstan · szénhidrát szénből, hidrogénből álló szerves vegyület, a cukrok és származékaik anyaga · szentencia általános igazságot, erkölcsi alapelvet kifejező mondás, ítélet, végzés · Szilurkorszak a földtörténeti ókor (paleozoikum) 445 millió éve kezdődött és kb. 415 millió éve véget ért korszaka (egy Angliában élt kelta néptörzsről elnevezve) · szimbólum jelkép; elvont gondolattartalmat megfestő szókép · szimmetria egy alakzatnak az a tulajdonsága, hogy egy pontra, egy egyenesre vagy egy síkra való tükrözés révén önmagába vihető át · szimptóma tünet, kórtünet · szintézis összefoglalás; rendezett, egységes egészbe foglalás · szkepticizmus a tudattól független valóság megismerhetőségét tagadó ismeretelméleti irányzat · szocializmus a termelési eszközök társadalmi tulajdonán és a kizsákmányolás megszüntetésén alapuló állami és társadalmi rendszer, a kommunizmus első szakasza · szociális társadalmi, közösségi, jóléti · szociológia társadalomkutatás · szolidáris összetartó, közösséget vállaló · szonett tizennégy sorból álló, meghatározott rímképletű költemény · szubjektív egyéni, személyes, nem tárgyilagos; az egyén tudatából, érzésvilágából kiinduló · szubsztancia minden létező legáltalánosabb és legbensőbb lényege, amely nem változik és amelynek oka önmagában van · Sztálingrád város a Szovjetunióban, ma Volgográd, itt zajlott 1942. júl. 17. és 1943. febr. 3. között a II. világháború menetében döntő fordulatot hozó ütközet, melyben a szovjet hadsereg bekerítette és megadásra kényszerítette a németeket · sztoicizmus a szenvedélymentes életmódot, szigorú erkölcsiséget hirdető görög–római filozófiai iskola · szuverenitás teljes állami függetlenség; felségjog · stratégia hadjáratok és háborúk vezetésének tudománya, tervezés és irányítás tudománya · struktúra szerkezet, felépítés · Sulla, Lucius Cornelius (Kr.e. 138–78) római hadvezér, diktátor

Technológia gyártási eljárások összessége · Tegnér, Esaias (1782–1846) svéd költő, teológus · tejútrendszer Galaxis; mintegy 200 milliárd csillagból álló csillagrendszer · tendencia irány, irányzat; valamely jelenség fejlődési, kibontakozási iránya · teológia hittudomány · teozófia misztikus vallásfilozófiai rendszer, amely szerint a kiválasztottak közvetlen kapcsolatba léphetnek a külvilággal · terápia gyógykezelés, gyógymód · tolerancia türelmesség, másik véleményének, vallásának elfogadása · transzfúzió vérátömlesztés · transzplantáció szövet- vagy szervátültetés · transzportológia szállítással, fuvarozással kapcsolatos tudomány · tranzitív ige tárgyas ige · tribün emelvény, lelátó · trilógia három, önmagában is kerek, de tárgyánál fogva szervesen összefüggő részből álló alkotás

Univerzális általános, egyetemes · utópia eszményinek képzelt, de a kellő reális alapok hiánya miatt megvalósíthatatlan társadalmi rendszer; Sir Thomas More műve után elnevezve

Varsó Warszawa, Lengyelország fővárosa · véna gyűjtőér, visszér · vena cava a test két nagy gyűjtő vénája · vérfertőzés közeli vérrokonok közötti nemi kapcsolat · Vesalius, Andreas (1514–1564) németalföldi anatómus, a modern anatómia megteremtője · vibrió a legegyszerűbb, görbült pálcika vagy S alakú baktérium, ilyen például a kolera kórokozója · II. Vilmos (1859–1941) porosz király és német császár 1888 és 1919 között · vírus DNS-t vagy RNS-t tartalmazó, a baktériumnál kisebb, csak élő sejtben szaporodni képes egyszerű vegyület · vízió látomás, jelenés, érzékcsalódás, rémkép · vizuális képi; a látással kapcsolatos, a látási érzeten alapuló · Volga Európa legnagyobb folyója a Szovjetunióban

Waterloo község Brüsszel mellett, itt szenvedett Napóleon döntő vereséget 1818. június 18-án a brit és a porosz hadseregtől · WHO (Word Health Organization) az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében működő Egészségügyi Világszervezet

Xenofóbia beteges félelem az idegenektől

Yokohama város Japánban

Zarathustra Zoroaszter; Zerdust (Kr.e. 630 k.–533 k.) az iráni (párszi) vallás megalapítója; sok üldöztetés után 77 éves korában erőszakos halállal halt meg. Tanítása szerint a világban kettősség érvényesül, a jó és a rossz harca · zen-buddhizmus a buddhizmusnak főként Japánban elterjedt ága: a megvilágosodás egyszerre is elérhető · zoológia állattan

Forrás

Moro úr sikeres lefagyasztása. Összeállította Roy Andersson, Kalle Boman, Borbás István. Budapest: Enciklopédia Kiadó, 2003. 321–336, 346–354 p.