Tanulhatnak Shakespeare-től az orvosok

William Shakespeare, orvoslás, lélektan, pszichoszomatika

Jobban megérthetik az orvosok a test és az elme közötti kapcsolatot, ha Shakespeare műveit olvassák, hiszen „az avoni hattyú” rendszeresen a fizikai tünetek pontos leírásával illusztrálta karakterei érzelmi zűrzavarát – közölte tanulmányában egy kutató.

szóelválasztás

Kenneth Heaton, a Bristoli Egyetem orvoskutatója, egyúttal szenvedélyes Shakespeare-rajongó a mester 42 művét elemezte és vetette össze 46, kortársaitól származó művel. Heaton úgy találta, hogy Shakespeare-nek a többi szerzőhöz képest kiemelkedően jó képessége volt arra, hogy fizikai tünetek alapján jellemezze a szereplők érzelmi állapotát, olyan pszichoszomatikus tüneteket írt le megfelelő összefüggésben, mint a szédülés, gyengeség vagy ájulás, az érintésre vagy fájdalomra adott tompult, vagy éppen túlzott érzékenység.

A makrancos hölgy, a Rómeo és Júlia, a Cymbeline és a Troilus és Cressida férfi karakterei például szédülést, szédelgést, hirtelen megszédülést tapasztalnak érzelmi felindulásukkor. Tizenegy esetben kapcsolható a kutató szerint fulladás és légszomj az intenzív érzelmekhez A két veronai nemesben és néhány másik drámában. Hasonló tünetek csak egy-két esetben bukkannak fel a kor többi szerzőjénél.

Shakespeare a gyászhoz és a stresszhez több alkalommal társít műveiben fáradtságot, kimerültséget, így a Hamletben, A velencei kalmárban vagy az Ahogy tetszik című komédiában, ez fele ilyen gyakorisággal fordul elő a kortársak munkáiban. Erős érzelmi hatásra bekövetkező hallászavart ír le a „dalnok” egyebek közt a Lear királyban, a II. Richárdban és a János királyban is.

„Shakespeare azon felfogását, hogy az érzékelés eltompulása vagy felfokozódása hátterében pszichológiai ok állhat, úgy tűnik, nem osztották kortársai” – összegezte Heaton közleményében.

A kutató úgy véli, Shakespeare segíthet a mai orvosoknak is abban, hogy felismerjék, amikor a pácienseik fizikai tünetei valójában érzelmi problémákat takarnak.

A tanulmányt a Medical Humanities című brit szakfolyóirat tette közzé.

MTINéhány kiragadott – témába vágó – példa Shakespeare műveiből:

szédülés

Mily szédülés ez?

Cymbeline 5. felvonás, 5. szín. Lator László fordítása

légszomj

úgy piheg, mintha valami kisértet ijesztett volna rá


úgy piheg, mint egy mostfogott veréb.

Troilus és Cressida 3. felvonás, 2. szín. Szabó Lőrinc fordítása

fáradtság

How weary, stale, flat, and unprofitable
Seem to me all the uses of this world!

Hamlet Act 1, Scene 2, lines 133–134

Ó, Isten, Isten! míly unott, üres,
Nyomasztó nékem e világi űzlet

Hamlet 1. felvonás, 2. szín, 133–134. sor. Arany János fordítása

Milyen sivár, üres, haszontalan
a szememben a világ ügyködése!

Hamlet 1. felvonás, 2. szín, 133–134. sor. Nádasdy Ádám fordítása

But break my heart,–for I must hold my tongue.

Hamlet Act 1, Scene 2, line 161

De törj meg, szívem, mert nem szólhat a nyáj.

Hamlet 1. felvonás, 2. szín, 161. sor. Arany János fordítása

De törj meg, szív, mert nyelvemen bilincs van.

Hamlet 1. felvonás, 2. szín, 161. sor. Nádasdy Ádám fordítása

In sooth, I know not why I am so sad.
It wearies me, you say it wearies you.

The Merchant of Venice Act 1, Scene 1, line 1

Nem is tudom, mért vagyok szomorú –
Unom már ezt és unjátok ti is,
De hogy fogott el, hogy estem belé,
Milyen anyagból van, miből eredt,
Nem sejthetem.
S e szomorúság már úgy megzavart,
Hogy végül alig ismerek magamra.

A velencei kalmár 1. felvonás, 1. szín, 1. sor. Vas István fordítása

fejfájás

Fájdalmat érzek, itt, a homlokomban.

Othello, a velecei mór 3. felvonás, 3. szín. Kardos László fordítása

süketség

senses grow imperfect

King Lear Act 4, Scene 6, line 5

EDGAR. …hogy zúg a tenger, hallod-e?

GLOSTER. Valóban nem.

EDGAR. Úgy hát érzékidet
Mind meggyengíté a szemfájdalom.

GLOSTER. Biz az lehet. De úgy tetszik nekem,
Hangod megváltozott, s jobban beszélsz…

EDGAR. Csalódol…

Lear király, 4. felvonás, 6. szín, 5. sor. Vörösmarty Mihály fordítása
Lear király a bolonddal a viharban · William Dyce (1806–1864)

hidegérzet

I have a faint cold fear thrills through my veins.

Romeo and Juliet Act 4, Scene 3, line 15

Zsibbasztó, hűvös borzadály fut át,
S jéggé mereszti lüktető szivem.

Romeo és Júlia 4. felvonás, 3. szín, 15. sor. Mészöly Dezső fordítása

Hideg borzongás fut az ereimben

Rómeó és Júlia 4. felvonás, 3. szín, 15. sor. Nádasdy Ádám fordítása

reszketés

CLARENCE
Rossz éjszakám volt, oly rettenetes
Képekkel, szörnyű álmokkal tele.


Reszketve ébredtem, és még jó sokáig
Csak azt hittem, hogy megjártam a poklot,
Oly rettentően hatott rám az álom.

III. Richárd I. felvonás. Vas István fordítása