Punical phantasy

magyar nyelv, angol nyelv, görög ábécé

Nemrégiben kaptam meg Jéki Lászlótól az MTA Központi Fizikai Kutató Intézet történetét összefoglaló kötetét. Már-már közismert csőlátásommal szinte azonnal felfedeztem az Oktatás, továbbképzés, közművelődés című fejezetben Gyulai József fizikus (MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet) érdekes és humoros kirándulását a költészet területére. A „felfedezést” tett követte. Az összeállítással a Digitális Irodalmi Akadémiából – számomra elfogadhatatlanul – máig hiányzó Karinthy Frigyes szellemi öröksége előtt szeretnék tisztelegni.

szóelválasztás

Radó György verse és hipotézise

Élet és Irodalom 1983. március 4. páratlan oldal


A szó-intarzia Karinthy Frigyes szellemes nyelvi játékainak egyike. Megvalósításához azonban nem volt elég a filozófus költő leleménye: szükség volt a megtelelő, szinte beláthatatlan lehetőségeket kínáló nyelvi közegre is. – Alig hiszem, hogy a magyaron kívül léteznék még egy olyan nyelv (a görögöt is beleértve), ahol egy balladában intarziaként az egész görög ábécét el lehetne helyezni. A magyarban lehet, így:

Görög Ilonka balladája

Te csalfa lány,
többé talán
érted magammal sem csatázok.
Hidd el, találkát nem kívánok.

Mindent köd lep. Szil ontja szét
bús illatát … Megedzé talmi vágyad
a szívemet. S tüzét, a balga kéjt
öt hét alatt kihúnyni látta ágyad.
Mióta már hiába várom,
hogy lángra kap parázs alól
a tűz, s mint vadgalamb dalol
szívünk – üres minden, könnyel párom,
bennk … Kinek egy szó elég,
s máris lefekszik, annak rút herék,
s mily baromik rontják el életét.
… Ma még pirulsz tán
s kacér hódító is lehetsz.
Meddig? Tíz évig, húszig, majd mehetsz
sétálni napnyugta utáni utcán.
S akkor – „Vén seprü” – „Psz, Ilonka az”
– „Másképp hívják” – így pusmog két kamasz –
„Lotyónak hívják…” S hasztalan szaladsz,
elér, rádcsap, szíven talál
a gyilkos szó meg a halál.

A hipotézis Gyulai-féle cáfolata

Élet és Irodalom 1983. április 8.


Radó György az Élet és Irodalom március 4-i számában azt írta Görög Ilonka balladája című verse mottójaként, hogy aligha létezik a magyaron kívül még egy nyelv, melyben a görög ábécé összes betűjét el lehetne helyezni. [Fizikus – A szerk.] Olvasónk most, megcáfolandó ezt a tételt, elküldte nekünk saját, angol nyelvű költeményét, Punical phantasy címen. Élvezetes művéből ízelítőül néhány sort közlünk:

You can bet a dime,
if you see me, the polygam martyre,
cruising down the delta of the Nile,
sipping a pepsi lonesome!

Hevenyészett fordításunkban:

Lefogadhatod egy tízcentesbe,
ha látsz engem, a poligám mártírt,
a Nílus deltájában hajózni,
Pepsit szopogatva, magányosan.

Ebből látható, hogy alaposan megszorulnánk, ha akár a Görög Ilonka, akár a Punical phantasy tartalmát, mondanivalóját kellene elmesélnünk tömör mondatokban, bár érdekesnek, mulatságosnak találjuk az ilyen kísérleteket. Egyetlen okunk van arra, hogy ezt az utóbbit már nem közöljük teljes terjedelmében: félő, hogy a Görög Ilonka költőjének elhamarkodott állítását cáfolandó, özönlenének hozzánk a hasonló, ábécés költemények, angol, német, francia, ndebele és urdu nyelven.

Gyulai József versének teljes szövege

Punical phantasy

You can bet a dime,
if you see me, the polygam martyre,
cruising down the delta of the Nile,
sipping a pepsi lonesome!

Please, don’t tantalize tall girls
and better get along with all
The tales about those cute
Cypriot angels in their huge
black apparels, and have a glance
on their whirling ‘lamb dance’.
It’s clear now, I must
take an unusual
exit from this
comic rondo.

Epilogue

This hokey-pokey is for hobby
(forget sigmation in ‘anabases’)
and better say: in the Port Authority
a ‘soup silo’? Nonsense as finding!
Please, rather stop hiding
drunk hijackers.

You, Poet, better keep silence all about,
You, Reader, come, gamble, but bail me out.

1983. március
Jegyzetek

1. Bizonyítandó, hogy a költők jobb helyzetben vannak mint a matematikusok, bemutatok egy olyan kérdéssort, amely – hasonló helyzetben – egy matematikus agyában szinte azonnal felmerül: Létezik egynél több megoldás? Véges vagy végtelen a lehetséges megoldások száma? Mekkora a számossága a megoldások halmazának? Rendezett halmazról van szó? stb.

2. Érdekes elképzelni az USA-ban és az Interneten elterjedt nyelvi divat (pl. U2 = You to stb.) kultúráltabb változatát Karinthy ötlete alapján (pl. You can β dime stb.).

3. Igen veszedelmes egy nyelv lehetőségeiről bármit is állítani. Miközben gyönyörűen átültethetők nyelvünkre Homérosz, Dante, Shakespeare stb. sorai, Széky János Thomas Pynchon amerikai író A 49-es tétel kiáltása című regényének fordítója a kötet utószavában így ír:

Ráadásul Pynchon kedvenc szintaktikai formája a ’supplementive adjective clause’. Ez nem más, mint a mondatba bárhol beilleszthető, jelzői vagy magyarázó jellegű, tetszés szerint bővíthető, de néha csak egyetlen melléknévből álló igétlen mellékmondat. Minthogy semmiféle nyelvtani elem nem kapcsolja a mondat többi részéhez – még az angol nyelv szigorúan kötött szórendje sem –, mozaikszerű – és bizonyos értelemben slampos – mondatszerkesztésre ad módot. A magyarban nincs megfelelője.

Thomas Pynchon: A 49-es tétel kiáltása [The crying of lot 49]. Regény. Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Széky János. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1990. [Modern könyvtár.]