Appendix

SCIENTIAM SPATII ABSOLUTE VERAM EXHIBENS
Ioannis Bolyai de Bolya
matematika, geometria, nemeuklideszi geometria, appendix, Bolyai János

Forrás

Ioannis Bolyai de Bolya [Bolyai János]: Appendix. Scientiam spatii absolute veram exhibens: a veritate aut falsitate Axiomatis XI. Euclidei, a priori haud unquam decidenda, independentem: adiecta ad casum falsitatis quadratura circuli geometrica (Függelék. A tér abszolút igaz tudománya: a XI. euklideszi axióma [a priori, soha el nem dönthető] helyes, vagy téves voltától független tárgyalásban: annak téves volta esetére, a kör geometriai négyszögesítésével) Editio Nova. Oblata ab Academia Scientiarum Hungarica ad diem natalem centesimum auctoris concelebrandum Ediderunt Iosephus Kürschák, Mauritius Réthy, Béla Tőtössy de Zepethnek. Lipcse: B. G. Teubner – Budapest: MTA, MCMIII [1903]