matematika, geometria, fraktál, fizika, idő
Imre Madách
Imre Madách, science
Madách Imre
Madách Imre, természettudomány
Árpás András
Madách Imre, technika, mechanika
Tomschey Ottó
Madách Imre, geológia, geofizika
Andor Csaba
Madách Imre, természettudomány
Karinthy Frigyes
sci-fi
Karinthy Frigyes
sci-fi
Frey Sándor
fizika, csillagászat, kvazárok, Andrés Ramírez Gaviria
Honoré de Balzac
Részletek a regényből
matematika, mechanika, geológia, kémia, orvoslás
Beke Ödön
botanika, növénytan
Keserü Ilona
matematika, Möbius-szalag, biológia
Nádas Péter
(Részlet)
kémia
Jack London
(Részlet)
természettudományok, természetfilozófia
Lengyel József
fizikaprofesszor
Lengyel József
Elbeszélés egy alkotás előéletéről
technológia, hídtervezés, hídépítés, gróf Széchenyi István, William Tierney Clark, Adam Clark, Budapest, Lánchíd
Részletek Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regényéből
matematika, tanár
Edgar Allan Poe
Mechanikus horror IV.
fizika, mechanika, inga
Lautréamont
Részlet a Maldoror énekeiből — két fordításban
matematika
Tóth Árpád
fizika, csillagászat, sci-fi
Móra Ferenc
matematika, számtan, számolás, számtantanítás, Gáspár Dezső
Móra Ferenc
A röpülő piarista meg a háromszög hámozó című rész
Szablik István, fizika, repülés, léggömb, Katona Dienes, matematika, geometria, szerkesztés, szögharmadolás
Móra Ferenc
Feketeházy János életrajzával kiegészítve
fizika, mechanika, acélszerkezete, híd, Feketeházy János
Móra Ferenc
biológia, növénytan, bodza, szaporodás
Babits Mihály
matematika, fizika, tudományos világkép, 20. század, Henri Poincaré, Clarence Luther Herrick, Cassius Jackson Keyser
Babits Mihály
matematika, természettudomány, sci-fi, Karinthy Frigyes
Babits Mihály
Karinthy Frigyes
Babits Mihály
(Részletek)
fizika, tudományos világkép, 20. század, Arthur Stanley Eddington
Ízelítő a polihisztor életművéből
(A válogatás válogatása)
anatómia, fiziológia, természetrajz, arányok, orvoslás, optika, akusztika, asztronómia, botanika, geológia, fizikai földrajz, topográfia, atmoszféra, repülés, mozgás, súly, matematika, víz, hidraulika, csatornaépítés, kísérletek, találmányok, színek, perspektíva
Weöres Sándor
csillagászat, biológia, sci-fi
József Attila
matematika, szám
Juhász Gyula kiadatlan jegyzeteiből
matematika, Zalai Béla
(Részlet)
matematika
Karinthy Frigyes
Egy délelőtt az Állatorvosi Főiskolán
orvoslás, Állatorvosi Főiskola, Raisits Emil
Karinthy Frigyes
Nyári éjszaka a sváb-hegyi csillagvizsgálóban
fizika, csillagászat, Sváb-hegy, csillagvizsgáló, Tass Antal
Victor Hugo
Szemelvények a Nyomorultakból
matematika, matematikus, természettudomány, természettudós
Formanek Csaba
6. Francesca
matematika
Karinthy Frigyes
Új stílus a politikában
matematika, fizika
Karinthy Frigyes
Érzelmek zűrzavara — értelem biztonsága
matematika, fizika, biológia, etológia
Karinthy Frigyes
fizika, rádium, radioaktív sugárzás, Pierre Curie, Marie Curie
Karinthy Frigyes
filozófia, fizika, tér, idő
Karinthy Frigyes
avagy képzelet és logika
matematika, fejtörő, logika, pszichológia
Karinthy Frigyes
matematika, fizika, csillagászat
Válogatás Lev Tolsztoj önéletírásaiból és emlékezéseiből
matematika, moszkvai egyetem
Válogatás N. G. Csernisevszkij cikkeiből és leveleiből
matematika, algebra, geometria, Laplace, Osztrogradszkij
Gárdonyi Géza
Válogatás
biológia, állattan, növénytan, rovartan, viselkedéstan, zoológia, botanika, entomológia, etológia
Udaï Venedem
matematika, algebra, geometria, Stendhal, Monge, Laplace, Lagrange, Fourier
Részletek Karinthy Frigyes írásaiból
matematika, nemeuklideszi geometria, párhuzamosok elmélete, Bolyai János
Vályi Nagy Ferenc
biológia, állattan, ízeltlábúak, áttelelés
Diénes Attila
Műleírás
matematika, geometria, nemeuklideszi geometria, Bolyai János
Platón
VI—XLIV. 29e—92c
matematika, arányelmélet, szabályos testek, fizika, csillagászat, kozmogónia, biológia, fiziológia
Karinthy Frigyes
biológia, élettudományok, öröklődés, transzplantáció, szerves és szervetlen anyag
Vályi Nagy Ferenc
biológia, mikroszkóp, mikrovilág, rendszerszemlélet
Részletek Stendhal Henry Brulard élete című önéletrajzi írásából
matematika, geometria, párhuzamosok, algebra, polinomok gyökhelyei, Leonhard Euler, Laplace, Lagrange, Gaspar Monge, Louis Monge, biológia, Georges Cuvier
Marsall László
Válogatás a költő műveiből
matematika, csoportelmélet, halmazelmélet, nemeuklideszi geometria, Bolyai János, Fejér Lipót, Péter Rózsa, fizika, fényelmélet, foton
Balogh Piroska
Marsall László: Pókhálófüggvények
matematika, csoportelmélet, halmazelmélet, etc.
Immanuel Kant
avagy kísérleti vázlat a Világegyetem mibenlétéről és mechanikai eredetéről a newtoni alapelvek szerint
A bevezető rész
fizika, csillagászat, Naprendszer, Immanuel Kant, Pierre-Simon Laplace, Kant—Laplace-elmélet
Fazekas Mihály
Ismeretterjesztő írások a Debreceni Magyar Kalendáriomból
fizika, csillagászat, Naprendszer, Fazekas Mihály, Debreceni Magyar Kalendáriom
Karinthy Frigyes
Matematikai értekezés
matematika, természetes számok, Peano, Bolyai János, Albert Einstein
Jókai Mór
Részlet
fizika, csillagászat, csillagvizsgáló, üstökös
Dr. Wartha Vincze
természettudományok, természettudományos ismeretterjesztés, Kossuth Lajos, Természettudományi Közlöny, Természettudományi Társulat
Kossuth Lajos
természettudományok, természettudományos ismeretterjesztés, Természettudományi Közlöny, Természettudományi Társulat
természettudományok, tudományos ismeretterjesztés, Természettudományi Közlöny, Természettudományi Társulat, biológia, Herman Ottó
természettudományok, tudományos ismeretterjesztés, Természettudományi Közlöny, Természettudományi Társulat, fizika, csillagászat, Jupiter, változócsillagok, Fraunhofer-vonalak, kémia, színképelemzés
Természettudományi Közlöny, Természettudományi Társulat, geológia, kémia, Monsummano
természettudományok, Természettudományi Közlöny, Természettudományi Társulat, kémia, fizika, csillagászat, geológia
Természettudományi Közlöny, Természettudományi Társulat, biológia, növénytan, herbárium
biológia, növénytan, herbárium
biológia, növénytan, herbárium
biológia, növénytan, nevezéktan, szakkifejezések
technika, ipar, iparfejlődés, kereskedelem, 1842
természettudományok, csillagászat, botanika, geológia, őstörténet, iparfejlődés, tudományos ismeretterjesztés, Természettudományi Társulat, Természettudományi Közlöny
Áprily Lajos
matematika, nemeuklideszi geometria, kozmogónia, Immanuel Kant, Bolyai János
Franz Kafka
Mechanikus horror I.
mechanika, mechanikus szerkezet, vezérléstechnika
Lackfi János
fizika, termodinamika, hővezetés
Részletek Nagy Lajos önéletrajzi köteteiből
matematika
Babits Mihály
Matematikai, természettudományi és technikai szakkifejezések Babits költészetében
matematika, természettudományok, technika, szakkifejezések, szakszavak
Babits Mihály
fizika, elektromosság, elektrotechnika
Kosztolányi Dezső
orvoslás, fertőző betegségek, baktérium, bacilus
orvoslás, cataracta senilis, szürkehályog, szemműtét
fizika, csillagászat, üstökös
orvoslás, Paul Ehrlich, Salvarsan
Részletek Tolsztoj Háború és béke című regényéből
matematika, Zénón, aporia, paradoxon, infinitezimális mennyiségek, végtelen sorok összege, halmazelmélet, fizika, erőhatás, mozgás, folytonosság, csillagászat, Naprendszer
Debreczeny Lili
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
matematika, természetes számok, algebrai műveletek
Gellért Oszkár
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
fizika, technika, repülés
Karinthy Frigyes
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
fizika, technika, repülés, Blériot
matematika, absztrakció, skolasztika, teológia, filozófia, Szaádja Gáon
matematika, függvénytan, fraktálgeometria, kibernetika, negatív visszacsatolás, fizika, relativitáselmélet, Albert Einstein, űrhajózás, kozmogónia, biológia, orvoslás, anatómia, Leonardo da Vinci, kettős spirál, dezoxiribonukleinsav
Bresztovszky Ernő
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
technika, tudományos és technikai fejlődés
Juhász Géza
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
fizika, csillagászat, kozmogónia, Isaac Newton, Albert Einstein
Cholnoky Viktor
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
orvoslás, egészség, betegség, tehetség
természettudományok, pozitivizmus, fizika, Occam borotvája
Erdély Dániel
matematika, számelmélet, természetes számok, prímszámok
Kosztolányi Dezső
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
orvoslás, boncolás
Karinthy Frigyes
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
sci-fi, H. G. Wells, Swift, Verne, Karinthy Frigyes
Cholnoky Viktor
Publicisztikák, novellák
természettudomány, társadalom
Cholnoky Viktor
földrajz, geológia, Déli-sark, Antarktisz, Amundsen
Cholnoky Viktor
geológia, földgáz, Kissármás, vízi erőmű
Cholnoky Viktor
geológia, földrengés
Cholnoky Viktor
orvoslás, öregedés, gerontológia, fagocita, tanatológia, Brunetièr, Mjecsnyikov
Cholnoky Viktor
geológia, Vezúv, tűzhányó, Pompeji
Cholnoky Viktor
kémia, temetkezés, hamvasztás, krematórium, nitrogén
Cholnoky Viktor
eutanázia, halál, emberölés
Cholnoky Viktor
orvoslás, kolera, influenza, járvány, higiénia
Cholnoky Viktor
biológia, homunkulusz, mesterséges fehérje, Paracelzus, Lavoisier
Cholnoky Viktor
technika, léghajó, repülőgép, Lebaudy, Zeppelin
Cholnoky Viktor
csillagászat, üstökös, Halley, Giovanni Boccaccio
Cholnoky Viktor
árvíz, folyószabályozás, Szajna, Tisza
Cholnoky Viktor
kémia, energiahordozó, metán, világítógáz
Cholnoky Viktor
asztronómia, meteorológia, obszervatórium, Tátra
Cholnoky Viktor
orvoslás, tífusz, fertőtlenítés, megelőzés, morbus hungaricus
Cholnoky Viktor
folyószabályozás, Tisza, Vásárhelyi
Cholnoky Viktor
technika, Titanic, katasztrófa
Cholnoky Viktor
meteorológia, időjárás, éghajlat, csillagászat, napfolt, napfolt-periódus, Atlanti-óceán
Cholnoky Viktor
technika, torpedó, Robert Whitehead, Zubovics
Cholnoky Viktor
geológia, hőforrás, agyag, talajvíz, földcsuszamlás, Budapest
Cholnoky Viktor
orvoslás, alvás, fiziológia, láz, hipnotoxin, morfein
Cholnoky Viktor
orvoslás, fiziológia, patológia
Cholnoky Viktor
geológia, Sziklás-hegység, aranyásás, aranyláz
Cholnoky Viktor
Rousseau, geológia, Vezúv, Stromboli, Etna
Cholnoky Viktor
orvoslás, betegség, influenza, divat
Cholnoky Viktor
technika, repülés, repülőgép, Blériot
Cholnoky Viktor
csillagászat, csillagkép, Orion, meteorológia, nyár, időjárás, Atlanti-óceán
Cholnoky Viktor
orvoslás, egészség, betegség
Cholnoky Viktor
geológia, földrengés, Valparaiso, San Francisco
Cholnoky Viktor
vízözön, biológia, evolúció, ősember, geológia, földtörténet
Cholnoky Viktor
technika, találmány, elektrotechnika, akkumulátor, Edison
Cholnoky Viktor
orvoslás, halál, újraélesztés, Locke, Ringer
Cholnoky Viktor
csillagászat, üstökös, Halley
Cholnoky Viktor
technika, Verne, kalandregény, fantasztikus regény, science fiction
Cholnoky Viktor
orvoslás, elmebaj, bolond, Lipót-mező
Cholnoky Viktor
technika, léghajó, légi katasztrófa, Patrie
Cholnoky Viktor
orvoslás, morbus hungaricus, tífusz, járvány
Cholnoky Viktor
orvoslás, szaharin, cukor, Fahlberg, szénhidrát
Cholnoky Viktor
technika, gépjármű-kiállítás, Iparcsarnok
Cholnoky Viktor
biológia, antropológia, emberfajta, evolúció
Cholnoky Viktor
orvoslás, járvány, szérum, pestis
Cholnoky Viktor
futurológia, egészség, társadalom
Cholnoky Viktor
biológia, madárvándorlás, ornitológia
Cholnoky Viktor
nemzeti park, Yellowstone, erdőtűz
Somlyó György
fizika, kozmogónia, természettörvények, Albert Einstein, matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai János
Paul Valéry
technika, építészet
Cholnoky Viktor
technika, lift, automobil, olajfestés
Cholnoky Viktor
technika, képtovábbítás, fax, Arthur Korn
Cholnoky Viktor
technika, automobil, robbanómotor
Cholnoky Jenő
Részlet a szerző önéletrajzi írásaiból
Cholnoky Viktor
Mezei Judit
fizika, csillagászat, relativitás-elmélet, táguló világegyetem, etc.
Cholnoky Viktor
fizika, kémia, rádium, radioaktivitás, Maria Skłodowska-Curie, Pierre Curie, Henri Becquerel
Cholnoky Viktor
matematika, Bolyai János, Henri Poincaré, David Hilbert, Blaise Pascal, etc.
Cholnoky Viktor
fizika, kémia, anyagmegmaradás, energia-megmaradás, rádium, radioaktivitás, Maria Skłodowska-Curie, Pierre Curie, Henri Becquerel
természettudományos kutatás, matematika, játékelmélet
Babits Mihály
matematika, halmazelmélet, Poincaré, Cantor, Paul Tannery
Kosztolányi Dezső
fizika, biológia, orvoslás, lélekelemzés
természettudomány, technika
Karinthy Frigyes
(Részlet)
matematika, hálózatelmélet
Diószegi Sámuel, Fazekas Mihály
biológia, botanika, Carl Linné
Székely János
matematika, geometria, Bolyai János
geológia, vulkanológia, Vezúv
Waldapfel János
Egy félreértésből támadt mathematikai per
matematika, pitagoraszi számhármasok, pitagorasz-tétel
Babits Mihály
Dienes Pálnak és Valériának
matematika, halmazelmélet, Georg Cantor, Henri Poincaré, Dienes Pál, nemeuklideszi geometria
Babits Mihály
Strófák egy képzelt költeményből
matematika, halmazelmélet, végtelen, Georg Cantor
Peter Patchen két képe
informatika, lyukkártya
Fodor Ákos
matematika, valószínűség, zérus, helyiérték
matematika
csillagászat, világegyetem kiterjedése

Hommage à MATEMATIKA

Guillaume Apollinaire
matematika
Babits Mihály
matematika
Csokonai Vitéz Mihály
matematika
Fábri Péter
matematika, Fibonacci-sorozat, komplex számok
Thomas Mann
matematika, geometria, szöveges feladat, háromszög
Robert Musil
matematika, komplex (imaginárius) számok
James R. Newman
matematika
Fernando Pessoa
matematika, Isaac Newton, binomiális tétel, binomiális sor
Plutarkhosz
matematika, számmisztika, arányok, egyenlő oldalú háromszög
Bernard Shaw
matematika, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, biztosítási matematika
Dante Alighieri
matematika, fizika, csillagászat, földtudományok, földrajz, biológia, technika, tudós emberek
fizika, Newton, gravitáció, biológia, Linné, növényrendszertan, fizika, optika, Kyss Sándor, Johann Christoph Gatterer, Szuhravardi
matematika
matematika, fizika, ok-okozat
biológia, etológia, állati homoszexualitás
Részlet Molière Képzelt beteg című darabjából
orvoslás, beöntés, purgálás, tisztítás, méregtelenítés, fájdalomcsillapítás
Egy mindennapos poquelini következtetésforma
matematika, matematikai logika, szillogizmusok, Barbara Celarent, William of Shyreswood, irodalom, Molière
fizika, kauzalitás problémája, gravitációs erő, peripatetizmus
Stephen Mottram bábjátékáról
biológia, gének
Veress Zoltán
csillagászat, földtudományok, élettudományok, embertudományok, technika
J. W. Goethe
tanköltemény, Goethe
matematika, geometria, fizika, energiaállapot, fizikai kísérlet, pozitív és negatív elektronok, fénysebesség, Albert Einstein
A kísérleti fizika dicsérete
fizika, elmélet, kísérlet, Descartes, Galilei, Leibniz stb.
matematika, szerencsejáték, valószínűségszámítás, Blaise Pascal, fizika, Albert Einstein
orvoslás, bonctan, gyógyszerészet, gyógyszerkönyv, fizika, üstökös, biológia, Charles Darwin, kémia, Wilhelm Ostwald
orvoslás, asztma, tüdőtágulás (emphysema pulmonum)
technika, fűtés, hőcserélő berendezés
matematika, geometria, pont, egyenes, sík, kocka
fizika, csillagászat, időszámítás
fizika, Galilei
matematika, gyökvonás
biológia, növénytermesztés, növénynemesítés
fizika, mérés
Rigvéda-himnusz
matematika, törtek
Aurelius Augustinus
matematika, matematikai fogalmak, fizika, idő természete és mérhetősége
George Bernard Shaw
biológia, orvoslás, kénnel való fertőtlenítés
fizika, atomok, elektronok, a modern fizika eredményei
matematika, a háromszög oldalainak viszonya
orvoslás, autizmus, technika, jacquard-szövőgép, informatika, lyukszalagvezérlés
fizika, idő, csillagászat, technika, Daguerre, dagerrotípia
matematika, geometria, fizika, erő, technika
fizika, az idő mérése, csillagászati óra
fizika, Newton, tömegvonzás, Kopernikusz, Galilei, a naprendszer keletkezése
Paul Valéry
(Válogatás)
matematika, fizika, biológia
fizika, gravitáció, matematika, fluxiók, várható élettartam-számítások
Maximilien Robespierre
fizika, villámhárító, léghajó, orvoslás, Mesmer, magnetizmus, hipnózis, gyógyítás
biológia, természetes kiválasztódás, darwinizmus
fizika, idő, matematika
fizika, idő
fizika, idő, időmérés, napóra
fizika, általános relativitáselmélet, görbült téridő
Válogatás egy költő prózai írásaiból
fizika, kísérlet, matematika
technika, atomtechnológia, informatika
biológia, orvoslás, hematológia
fizika, mechanika
biológia, élelmiszertechnológia, sörkészítés
Albrecht Dürer
matematika, logika
fizika, fény- és hangsebesség
fizika, csillagászat, optika, mechanika, hőtan, meteorológia, biológia, fotoszintézis
matematika, matematikai szimbólumok
Marcel Duchamp experimentális geometriája
matematika, nemeuklideszi geometria
technika, harangöntés
biológia, állattan, állati érzelmek
matematikai modellek a fizikában, klaszikus és relativisztikus fizika, makro- és mikrofizika, determinizmus, ok-okság, atommodell, elektronpályák, kvantumugrások
informatika, párhuzamos számítógép
csillagászat, matematika, fokskála
technika, foliot-szabályozós óra
technika, kémia, füstös lőpor
matematika, a matematikai formulák morfológiája
biokémia, szexuálpszichológia
informatika, ikonok
matematika, körnégyszögesítés, mérnöki tudományok, Meton
matematika, euklideszi és nemeuklideszi geometria
matematika, geometria
orvoslás, vesebetegségek, rendszerelmélet, fizikai kémia, Korányi Sándor
orvoslás, sebészet, Apáczai Csere János, Magyar Encyclopaedia, matematika, algebra, Al-Hvárizmi, Vállas Antal, Chesteri Robert
biológia, növényi anyagcsere, fotoszintézis
matematika
matematika, kidolgozott szöveges feladat
matematika, fizika, legördülő test pályája
technika, szabványosítás
kémia
matematika, ciklois
technika, középkori hajójavító műhely
biológia, Carl Linné, Linné rendszertana, Fazekas Mihály
matematika, Euklidész harmadik axiómája
matematika, számoló tábla
matematika, számelmélet, bűvös négyzet