József Attila szegedi éveiből csak a Horger Antal-féle ügy közismert,
azt már kevesebben tudják, hogy pl.Ortvay Rudolf fizika előadásait is hallgatta az egyetemen.
Kétségtelen, hogy a költő későbbi sorsára a fent említett affér
meghatározóbb volt, de az is tagadhatatlan, hogy a fizikáról hallottak
olykor megjelennek verseiben és különféle prózai írásaiban.
Keresztury Dezső
földtörténet, geológia, őslénytan, paleontológia
Földvári Aladár
geológia, földtan, földtörténet, Hantken Miksa, Zsigmondy Vilmos
Beszélgetés Marsall László költővel, az idei Kossuth-díj kitüntetettjével
matematika, csoportelmélet
Lengyel András
filozófia, természettudomány, tudományfilozófia, József Attila, Erdős Lajos, Vágó Márta
Rab Gusztáv
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
Flaubert, Rab Gusztáv, Nyugat
Bartha Lajos
175 éve született a XIX. század nagy prózaírója
fizika, csillagászat, Nap, Hold, üstökös, csillagtérkép, csillagkép stb.
Thomas Mann
Arnold Schönberg, Theodor Adorno
Robert és Martha Musil feljegyzéseiből
fizika, technika
Szávai Nándor
A fordító utószava a Holdbéli utazás-hoz
Pierre Gassendi, Giordano Bruno stb.
matematika
Csak egy kultúránk van III.
biológia, botanika
Németh László
A Tizenhatodik század című tanulmány „Rabelais” című fejezete
enciklopédizmus
Csak egy kultúránk van I.
biológia
Esterházy Péter
matematika, Pogány János, Turán Pál, Hajós György, Gottlob Frege, Bertrand Russell

Hommage à FIZIKA

Csak egy kultúránk van II.
fizika, biológia, orvoslás
Robert von Musil (1880—1942) — osztrák mérnök, író, esszéista
fizika, Ernst Mach, Musil-féle színpörgettyű
Schiller Róbert
József Attila
fizika
Szövegkollázs Németh László írásainak felhasználásával
matematika, valószínűségszámítás, Blaise Pascal, informatika, Norbert Wiener
Gazda István
Oknyomozó történelem
fizika, Albert Einstein, relativitáselmélet, térelmélet, végtelen világegyetem, matematika
Somlyó György Kossuth-díjas költő és a matematika
matematika, Rényi Alfréd, Möbius-szalag, Paul Valéry, Kerékjártó Béla, ábrázoló geometria
Móra Ferenc
fizika, csillagászat, botanika