Avicenna
orvoslás, orvos, Ibn Szína, Avicenna, vers
Oláh-Gál Róbert
matematika, matematikus, fizika, fizikus, Kacsóh Pongrác
Bolyai Farkas
néprajz, népszokások, lakodalom, Marosszék
Elfrieda Hiebert
fizika, akusztika, zongora
Hangai B. Artúr
Szabó Katalin
biológia, orvoslás, Apáthy István
matematika, kockakettőzés, déloszi probléma, Eratoszthenész
Kuczka Péter
In memoriam Szathmáry Sándor (1897—1974)
Szathmári Sándor
Szathmári Sándor
matematika, geometria, Püthagorasz, Pitagorasz-tétel
Szilárd Leó
sci-fi
Maróti Lajos
Abszolút történelmietlen játék, két részben
fizika, kozmogónia
Edwin A. Abbott
matematika, geometria, dimenzió, sík, háromdimenziós tér
Gazda István
Bolyai Farkas, úrbér-rendezés, Erdély, XIX. század
orvoslás, tüdőgyógyászat, költészet
M. Pogány Béla
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
technika, tervezés, gépészmérnök, automobil, matematika, Lucien Fabre
Trócsányi Zoltán
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
fizika, műegyetem, tudományos ismeretterjesztés, Természettudományi Közlöny, nyelvészet, magyar szaknyelv, Szily Kálmán
Bartha Lajos
Sajnovics János emlékezete
fizika, csillagászat, Sajnovics János, Hell Miksa
matematika, Szofja Kovalevszkaja
Részletek Musil A tulajdonságok nélküli ember című regényéből
természettudományok, fizika, kémia, matematika
Csányi Vilmos
biológia, orvoslás, anatómia, patológia
Részletek Robert Musil A tulajdonságok nélküli ember című regényéből
matematika, fizika, biológia, orvoslás, technika
Schultheisz Emil
orvoslás, Conan Doyle
Részlet Robert Musil A tulajdonságok nélküli ember című regényéből
matematika, technika, logarléc
Torda István
Százkilencvenöt éve halt meg a pest-budai egyetem orvosprofesszora
orvoslás, Rácz Sámuel, magyar orvosi szaknyelv
François Rabelais
Részlet a Pantagruel-ből
biológia, növénytan, orvoslás
Egy mechanikai metafora
fizika, mechanika, lengő inga
matematika, geometria, elhelyezési problémák
biológia, botanika, Linné, tanköltemények
biológia, béka, irodalom, Ovidius, Arisztophanész, Arany János, Kazinczy Ferenc
biológia, látás, orvoslás
Alan Lightman
fizika, idő
Luca Pacioli
Geometriai betűtervek
matematika, geometria
matematika, geometria, körnégyszögesítés