Ambrus Zoltán: Ehrlich Pál

orvoslás, luesz,szifilisz, Edward Jenner, Louis Pasteur, Paul Erlich

Babits Mihály: Goethe

enciklopédikus gondolkodás, szépirodalom, költészet, Goethe

__ __: Hadjárat a semmibe

matematika, halmazelmélet, végtelen, Georg Cantor

__ __: Karinthy, szellemidézés

Karinthy Frigyes

__ __: Karinthy és új novellái

matematika, természettudomány, sci-fi, Karinthy Frigyes

__ __: Két szellem

matematika, halmazelmélet, Henri Poincaré, Georg Cantor, Paul Tannery

__ __: Könyvről könyvre

matematika, modell, fizika, indeterminizmus, Albert Einstein, Max Planck, Rutherford, Arthur Stanley Eddington, kozmogónia, világmodell

__ __: Magántudósok

Brassai Sámuel, morbus Hungaricus intelligentiae

__ __: Szellemtörténet

fizika, tudományos világkép, 20. század, Arthur Stanley Eddington

__ __: Tudomány és művészet

Dienes Pálnak és Valériának

matematika, nemeuklideszi geometria, halmazelmélet, Georg Cantor, Henri Poincaré, Dienes Pál

Bálint Elemér: Beke Manó

matematika, geometria, nemeuklideszi geometria, Beke Manó

Beke Manó: Az Einstein-féle elmélet

fizika, relativitáselmélet, Albert Einstein

__ __: Helmholtz

matematika, fizika, Helmholtz, Beke Manó

__ __: Sonja Kovalevska

matematika, Szofja Kovalevszkaja, Mittag-Leffler, Weierstrass, Königsberger Leo

Benedek Marcell: A G-sugarak

fizika, optika, színskála

Bor Pál: A mozgás ábrázolása

fizika, mozgás, térdimenziók, relativitáselmélet, Albert Einstein

Bresztovszky Ernő: A mozi

technika, tudományos és technikai fejlődés

__ __: Makrokozmosz en mikrokozmo

fizika, csillagászat, Halley-üstökös

Cholnoky Viktor: Haldokló betegségek

orvoslás, egészség, betegség, tehetség

Dávid Lajos: Eötvös Loránd

fizika, Eötvös Loránd, gravitáció, gravitációs állandó, Eötvös-inga

Debreczeny Lili: Matematika

matematika, természetes számok, algebrai műveletek

Dr. Ferenczi Sándor: A mechanika lelki fejlődéstörténete

Kritikai megjegyzések Ernst Mach egy tanulmányához

fizika, klasszikus mechanika, Ernst Mach

Fejér Lipót: Néhány szó Henri Poincaréról

matematika, Henri Poincaré

Gál Vilmos: Egy új éterelmélet kísérlete

fizika, csillagászat, éter

Gáspár Kornél: Örök megújhodás-e vagy világ vége?

fizika, kozmogónia, világmodell, entrópia, filozófia

__ __: Madách és lelki rokonai

fizika, kozmogónia, világmodell, Giordano Bruno, Kepler, filozófia, irodalom, Madách Imre, Goethe, Byron

__ __: Az eszme felé

természettudományos világkép, filozófia, Gáspár Kornél

Gellért Oszkár: Blériot, Wright, Latham…

fizika, technika, repülés, Blériot, Wright, Latham

Halle Valter: Dopping

biológia, kémia, biokémia, növényi alkaloidák, ajzószerek, dopping, Sigmund Fränkel

Hollós Lajos: Számok

matematika, természetes számok, véges halmazok, végtelen halmazok

Ignotus: Jules Verne

technika, technológia, Jules Verne

Juhász Géza: Gyermek az éjtszakában

fizika, csillagászat, kozmogónia, Isaac Newton, Albert Einstein

Juhász Gyula: Egyetemi társak

Juhász Gyula kiadatlan jegyzeteiből

matematika, Zalai Béla

Kaffka Margit: Hangyaboly

(A pozitivista fizika apoteózisa)

természettudományok, pozitivizmus, fizika, Occam borotvája

Karinthy Frigyes: H. G. Wells

sci-fi, H. G. Wells, Jonathan Swift, Verne

__ __: L’Homme qui vole

fizika, technika, repülés, Blériot

Komjáthy Aladár: A relativitás elvéről

fizika, relativitáselmélet, Isaac Newton, Albert Einstein, Minkowski

__ __: Négy vers

fizika, tér, idő, természettörvény

Kosztolányi Dezső: Boncolás

Esti Kornél följegyzése

orvoslás, boncolás

__ __: Ferenczi Sándor

fizika, biológia, orvoslás, lélekelemzés

Lambrecht Kálmán: Magyar tudós sorstragédiája

Apáthy István emlékének

biológia, neurofibrillák, Apáthy István

Lánczi Jenő: Modern metafizikusok

(Paulsen, Haeckel, Ostwald, Mach)

fizika, tudományfilozófia, Friedrich Paulsen, Ernst Haeckel, Wilhelm Ostwald, Ernst Mach, filozófia, Kant

__ __: Ernst Mach: Erkenntnis und Irrtum

Második kiadás

matematika, fizika, filozófia, Ernst Mach

M. Pogány Béla: Rabevel

technika, tervezés, gépészmérnök, automobil, matematika, Lucien Fabre

Ma Lin: Hullámzó tenger a hold fényében

matematika, fraktálgeometria, Benoît Mandelbrot, távol-keleti művészet, festészet, xiii. század

Nagy Lajos: Klausztrofobia

fizika, tér, idő, kozmogónia, világmodell, általános relativitáselmélet, Albert Einstein

Németh Andor: Új irányok a világirodalomban

Nyugat-konferencia

fizika, Albert Einstein, Max Planck, fizikai világkép, irodalom, Proust, Paul Valéry, James Joyce

Németh László: Klasszicizmus?

matematika, fizika, Albert Einstein, relativitáselmélet, filozófia, Ortega, irodalom, relativitás

__ __: Új enciklopédia

enciklopédizmus

Rab Gusztáv: A valóság és a költészet a Madame Bovary-ban

Flaubert, Bovaryné

Schöpflin Aladár: Babits Mihály új regénye

Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom

fizika, relativitáselmélet, Albert Einstein, modellezés, irodalom, regény, utópia, sci-fi, Elza pilóta, Babits Mihály

Sós Aladár: A relativitás teóriája

fizika, relativitáselmélet, Albert Einstein, Lorenz, Ernst Mach, Hermann Minkowski

Szemlér Ferenc: A költő és a Világegyetem

fizika, determináltság, kvantumelmélet

Szende Pál: Az Einstein-féle elmélet történeti jelentősége

fizika, relativitáselmélet, Albert Einstein

Trócsányi Zoltán: Szily Kálmán (1838–1924)

fizika, műegyetem, tudományos ismeretterjesztés, Természettudományi Közlöny, nyelvészet, magyar szaknyelv